-

gabriel-maciejewski : autor książek, właściciel strony

Koniec dzieciństwa czyli teoria bezwzględności

O Kochanowskim będzie jutro. Dostałem w prezencie książkę – Koniec dzieciństwa - napisał ją Arthur C. Clark, człowiek, którego wielu czytelników zna zapewne, a ja dopiero go poznaję. Przeczytałem wstęp do tej książki i doznałem olśnienia. Zaznaczę tylko, że treść książki znam pobieżnie i nie wszystkie zawarte w niej wątki potrafię powiązać z tym wstępem. Nie jest to jednak istotne. Ważne jest co innego. Oto Clark wspomina we wstępie o pewnym eksperymencie, który odbył się w roku 1974 w Birkbeck College. Nie wiem dokładnie czego ów eksperyment dotyczył, bo Clark o tym nie pisze dokłądnie, wiadomo tylko, że miał na celu udowodnienie istnienia zjawisk nadprzyrodzonych. W eksperymencie wzięli udział Arthur Koestler, , John Tayler, David Bohm i John Hasted. To nie wszystko jednak, był tam także Uri Geller i sam Clark (tak to zrozumiałem), albowiem po zakończeniu eksperymentu Geller napisał, że Clark musiał ostatecznie i nieodwołalnie przekonać się o tym, że świat poza ludzkimi percepcjami istnieje. Eksperyment w Birkbeck miał charakter pokazu, tak nam to opisuje Clark, i powinien według Gellera rozwiać wątpliwości sceptyków. Dla mnie nie jest istotna mechanika tego pokazu, ale jego uczestnicy i osoby, które miały potwierdzić jego wiarygodność.

Kim był Arthur Koestler wszyscy mniej więcej wiedzą. Był to komunistyczny agent żydowskiego pochodzenia, który w imię osobistych korzyści wydał na śmierć swoją narzeczoną. Potem przeszedł rzekomą katharsis, wydostał się z ZSRR i został sławnym pisarzem uwiarygodnionym między innymi przez Jerzego Giedroycia, który drukował w „Kulturze” jego teksty. Koestler był też agresywnym zboczeńcem, który miał na koncie kilka czy też kilkanaście gwałtów. Dokonał tych wyczynów na uniwersytecie Birkbeck, z którego – po jego śmierci – usunięto pomnik czy też tablicę poświęconą jego pamięci. Twórczość Koestlera to uładzona taniocha mająca nas przekonać, że pomiędzy przesłuchiwanym a śledczym w komunistycznym więzieniu może nawiązać się jakaś głęboka relacja, która będzie miała wpływ na obydwu. To jest brednia. I potwierdzi to każdy, kto był kiedyś przesłuchiwany. Nie na Łubiance, ale normalnie na dołku. Pisarstwo Koestlera w rzeczywistości uwiarygadnia zbrodnicze idee nadając im sensy, których w nich nie ma. Nie wiem kim był John Tyler, ale biogram Davida Bohma każdy może sobie przeczytać https://pl.wikipedia.org/wiki/David_Bohm

Jak widzimy zasługi tego pana dla nauki są bezsporne. Nie one nas jednak interesują, ale jego fascynacja tym człowiekiem https://pl.wikipedia.org/wiki/Jiddu_Krishnamurti

Nie wiem kim był John Hasted, ale nazwisko Geller kojarzę i mniemam, że wszyscy czytelnicy kojarzą je także – pan Geller to specjalista od wyginania sztućców za pomocą siły woli. Współpracownik wszystkich chyba zachodnich służb, żywa demonstracja niezwykłych mocy tkwiących w człowieku. Do tego jeszcze Clark, który – poprzez swoje wysokonakładowe powieści – miał udowodnić prawdziwość eksperymentu przeprowadzanego w Birkbeck, a także innych niezwykłych eksperymentów. Jak mnie poinformowano, był on także pionierem seks turystyki, spędził większą część życia na Sri Lance, gdzie realizował swoje jak najbardziej ludzkie potrzeby polegające na spółkowaniu z małymi, śniadymi chłopcami. Jest on także autorem najsłynniejszej sfilmowanej powieści SF – 2001 Odyseja kosmiczna. Ma także zasługi dla nauki, bo to ponoć dzięki niemu latają dookoła ziemi sztuczne satelity.

Clark nie potwierdził rewelacji Gellera we wstępie do książki „Koniec dzieciństwa”, on tego Gellera delikatnie wyszydził, wskazując iż jego powieść, być może, ma coś wspólnego z eksperymentem z Birkbeck, ale nie w tych rejestrach, w których widzi to Geller. Dodajmy tylko jeszcze, że w przeciwieństwie do innych oszustów Geller nie został nigdy zdemaskowany, albowiem chronią go różne poważne certyfikaty.

Każdy już dostrzegł, mam nadzieję, jak blisko jest od nauki teoretycznej opartej na wzorach i wyliczeniach do czystego satanizmu, emitowanego w przestrzeń poprzez autorytety z różnych rzekomo naukowych dziedzin. Kłopot polega na tym, że założenia owego satanizmu nie trafią bezpośrednio do poszczególnych osób, jeśli nie będzie jakiejś wspólnej, wielowarstwowej i likwidującej wątpliwości płaszczyzny porozumienia. Tę zaś mogą zbudować jedynie instytucje z dużymi budżetami. Pytanie istotne brzmi – czy to fizyka teoretyczna jest przykrywką dla teozofii czy na odwrót? Ja tego nie rozstrzygnę, albowiem nie jestem fizykiem ani teozofem. Wiem jednak jak działa mechanizm – napędzają go indywidualne aspiracje, przeczucia, obserwacje i fascynacje mające charakter obsesji. Ich rzeczywista klasyfikacja nie jest dostępna naszym zmysłom, bo sami dla siebie jesteśmy zagadką. Można jednak dokonać klasyfikacji wtórnej i przekonać rzesze ludzi, nie tylko młodych, że studiując fizykę teoretyczną pod kierunkiem Davida Bohma, dotrą do granic poznania, a jeśli pan Bohm pozna ich ze swoim kolegą Uri Gellerem, z pewnością te granice przekroczą. Chodzi o to, by skonstruować taką płaszczyznę, która umożliwi porozumienie wyselekcjonowanych grup, mających podobne przeczucia i przekona ich, że twórcy owej płaszczyzny są w posiadaniu jedynie słusznej wykładni wszystkiego. To nie jest proste i wymaga wielu bardzo zabiegów. Musi być na przykład posegmentowany rynek literacki. Z osobistościami takimi jak Clark, które świecą na nim blaskiem jasnym i pełnym. Dlaczego więc Clark nie uwiarygodnił eksperymentu z Birkbeck? Nie wiem. Może weń po prostu nie wierzył, może miał inne rozkazy. A może jego książka „Koniec dzieciństwa” jest wizją przenoszącą rozważania o masowych i elitarnych technikach manipulacji na wyższy poziom. Tego dokładnie nie wiem, powiem coś o tym po przeczytaniu książki. Zdradzę Wam jednak o czym ona jest. Oto nad Ziemią, na wysokości stratosfery pojawiają się niespodziewanie olbrzymie statki obcych. Obcy nie mają złych zamiarów, ale nie chcą się pokazać. Za pomocą demonstracji tylko, bo ich wyższość technologiczna, a domniemywam, że i moralna, jest nie do przeskoczenia dla ziemian, likwidują światowe konflikty. Na Ziemi nie ma wojen, ale jest niepokój. Kapłani różnych religii podnoszą kwestię wolności człowieka jako gatunku i wolności indywidualnej. To się nie podoba obcym, zwanym zwierzchnikami, którzy kontaktują się tylko z przewodniczącym ONZ i mają za zadanie uspokoić ziemian i nadać inny niż wieczna walka kierunek rozwoju ich cywilizacji. Obcy nie są siłą sprawczą, oni wykonują tylko polecenie siły znacznie od nich potężniejszej. Napięcie jest spore, bo duchowni różnych wyznań obawiają się, że obcy znają odpowiedź na wszystkie dręczące człowieka pytania, które były i są przedmiotem dociekania teologów. Do tego dochodzi ten niepokój kim są obcy, dlaczego nie chcą się pokazać? Clark w pewnym momencie, co jest moim zdaniem rozbrajające, bo to sam początek książki, pisze, że relacja między obcymi a ludźmi była taka, jak relacja pomiędzy administracją brytyjską a wykształconymi Hindusami w XVIII i XIX wieku. I tu dochodzimy do pierwszej kontrowersji lub jak kto woli fałszu. Cywilizacja Indii, była okrutną, ale głęboką i wielce subtelną strukturą. Administracja brytyjska w Indiach składała się zaś z chamów, bęcwałów, złodziei, i aspirujących cwaniaków, którzy za pomocą metod, którymi się ta cywilizacja brzydziła, dokonała podboju kraju. Clark także przeprowadza pewien eksperyment, dokonuje go na nas, a my – uważając, że w literaturze nie ma nic poza rozrywką, wszak to tylko SF – przyjmujemy te jego sugestie. Lub jak kto woli łykamy je jak małpa kit. Druga kontrowersja jest mocniejsza i dotyczy istoty tej powieści. Obcy nie ujawniają się, obawiając się, że ludzkość przeżyje zbyt wielki szok, kiedy ich ujrzy. I rzeczywiście tak będzie, albowiem obcy są po prostu diabłami. Takimi, jakimi przedstawiła ich wyobraźnia artystów tworzących w średniowieczu. Mamy więc szatana, który przynosi na ziemię spokój, ale został wysłany przez siłę wyższą, w domyśle – stwórcę – Boga. Po wykonaniu swojej misji ekipa szatanów, wraz ze swoimi statkami znika z ziemskiego nieba i odpływa gdzieś hen, ku krańcom galaktyki, by naprawiać inne jakieś światy. Ktoś powie, że to jest bez przerwy to samo, ten sam atak i te same podstępy, których celem jest wyeliminowanie z wyobraźni ludzkiej osobowego Boga i zastąpienie go technologią, cząstkami elementarnymi, kosmitami, czy czym tam jeszcze. I tak i nie. Clark bowiem zarysowuje nam hierarchię, w której Bóg jest niedostępny, a jedynym pośrednikiem pomiędzy ludźmi a nim nie są kapłani, ale diabeł. Kapłani stają się kastą śmiesznych bardzo i pogubionych ludków, albowiem – co było do okazania – prawda wygląda inaczej i ma inne składowe. Pokusa, żeby uwierzyć Clarkowi jest duża, albowiem eliminuje od razu wszystkie wątpliwości i buduje spójny i jednolity obraz. Jego opis otwiera też drogę do porównań, które – umysł ludzki już jest tak skonstruowany – odnajdujemy wokół. Zaproponowaną przez Clarka hierarchię możemy dostrzec w wielu bardzo organizacjach, a pokusa, by do nich wstąpić może być nie do zwalczenia. Sformułował bowiem Arthur C. Clark teorię bezwzględności, która mówi, że nic ponad spójną, wewnętrzną wizję wszystkiego, nie ma dla człowieka większej wartości. A w związku z tym, każdy kto rozwiewa wątpliwości i tłumaczy jasno swoje cele i misje jest witany oklaskami. Nawet jeśli ma na koncie kilka gwałtów, nawet jeśli zabawia się w niedozwolony sposób z dziećmi, nawet jeśli dokonuje sprytnych bardzo, ale prymitywnych oszustw. To są sprawy nieważne. Istotny jest tylko ten spokój, który oferuje. Jeśli do tego jeszcze prócz spokoju zaoferuje ów człowiek uczestnictwo w jakimś eksperymencie, albo awans w zorganizowanej przez siebie hierarchii – a niechby to nawet trochę kosztowało – to koniec. Nikt się z tego nie wyplącze, a im większe i subtelniejsze ma mniemanie o samym sobie, swoich myślach i emocjach, w tym większej jest pułapce. Oni to wiedzą. Mam na myśli obcych z wielkich statków zawieszonych wysoko nad ziemią. Jest jeszcze jeden charakterystyczny dla powieści Clarka element – hierarchia. Ludzie i tworzone przez nich struktury nie mają znaczenia jeśli wziąć pod uwagę to czym dysponują obcy, którzy mają tu przecież misję do spełnienia, misję tajemniczą, daną od Boga prawdziwego, a nie tego, którego usiłują nazwać i opisać ziemscy kapłani. Nie można zrobić nic ponad podporządkowanie się hierarchii obcych.

Po co ja Wam tym wszystkim zawracam głowę? Ktoś umieścił tu wczoraj taki link https://www.youtube.com/watch?v=2l3IMwb22NA&feature=youtu.be&t=1661

 

Ktoś zadaje pytanie, a elegancki pan w żółtej koszuli w kratę, odpowiada na nie jak umie. Odpowiada nie wymieniając mojego nazwiska, które zna przecież i które nie jest trudne do wymówienia. Ja się nawet ucieszyłem, że on go nie wymówił. Znaczy to bowiem, że zyskało ono rangę zaklęcia, które – wypowiedziane zbyt głośno – może zniszczyć całą strukturę. Zupełnie jak w jakiejś bajce, albo powieści SF. Troska zaś, z jaką obaj panowie pochylają się nad losem „Szkoły nawigatorów”, dorównuje tej z jaką obcy traktowali ziemian w powieści Artura C. Clarka. Widać jednak, że obaj panowie obawiają się, iż ja jednak tego kwartalnika nie zamknę, że szykuję kolejny podstęp, który okaże się skuteczny i zamiast upaść potwierdzając zasady mechaniki rynku, tak dobrze im znane, będę trwał w najlepsze, bez grama dotacji i jeszcze prosperował. Powiem tak – to nie jest wykluczone.

Ktoś wczoraj napisał, że powinienem zrezygnować z organizowania konferencji w pałacach i znaleźć tańsze obiekty, dostępne większej liczbie czytelników, a książki i tak się sprzedadzą. Proszę Państwa, jeśli zaczniemy tak myśleć, odstawimy się na boczny tor, w jakieś takie miejsce galaktyki, gdzie nie zaglądają nie tylko kosmiczne diabły, ale nawet Terlikowski z Górnym. Ja rozumiem Państwa argumenty, ale chciałbym, żeby – po przeczytaniu tego tekstu – wszyscy pojęli wreszcie jak wielki wysiłek podejmuję, żeby Was nie oszukiwać. I ile kosztuje mnie to pracy, nerwów, ile mam wątpliwości i ile spójnych, łatwych, samo narzucających się wizji muszę odepchnąć, żeby ci faceci bali się wymienić moje nazwisko. A wystarczyłoby przecież, żebym wygiął siłą woli łyżeczkę do herbaty, jak Uri Geller. Co to w końcu jest dla takiego faceta jak ja? Nic, betka po prostu. Powtórzę jeszcze raz – chciałbym, żeby każdy zrozumiał jak wiele wysiłku kosztuje mnie nie oszukiwanie Was i jaką cenę za to płacę. Chciałbym też, żeby każdy zrozumiał jakie środki i jakich ludzi angażuje się do tego, by tworzyć naprawdę poważne i dewastujące świadomość kłamstwa. Co, mam nadzieję, było do okazania.

 

Teraz ogłoszenie – w dniach 18 – 22 września trwa w Lublinie zjazd historyków, będzie tam także targ z książkami i ja na tym targu będę. Zapisałem się jeszcze wiosną.

Zapraszam do księgarni www.basnjakniedzwiedz.pl do sklepu FOTO MAG, do księgarni Przy Agorze i na stronę www.prawygornyrog.pl

 

 

Tak się niestety składa, że dynamika rynku (a nie mówiłem, a nie mówiłem) w związku z okrągłymi rocznicami politycznych sukcesów Polski, jest tak słaba jak nigdy chyba do tej pory. Mamy wielkie plany dotyczące tłumaczeń, które od kilku lat są realizowane z budżetów, generowanych bieżącą sprzedażą. Niestety budżety te nijak nie pokryją dalszych, będących w trakcie realizacji projektów. Jeśli więc ktoś ma taki kaprys, żeby wspomóc mnie w tym dziele i nie będzie to dla niego kłopotem podaję numer konta. Ten sam co zwykle

 

47 1240 6348 1111 0010 5853 0024

i pay pal gabrielmaciejewski@wp.pl

Jestem tą koniecznością trochę skrępowany, ale ponieważ widzę, że wielu mniej ode mnie dynamicznych autorów nie ma cienia zahamowań przed urządzeniem zbiórek na wszystko, od pisania książek, do produkowania filmów włącznie, staram się odrzucić skrupuły. Jak nic się nie zbierze trudno, jakoś sobie poradzę…

 tagi: żydzi  rynek książki  religia  pedofilia  sicence fiction 

gabriel-maciejewski
13 września 2019 08:46
148     5052    23 zaloguj sie by polubić
komentarze:

AUU @gabriel-maciejewski
13 września 2019 09:22

Tomasz Stala, 3DOM Czestochowa https://www.youtube.com/watch?v=8yMQSS4Y5XY https://www.youtube.com/watch?v=2l3IMwb22NA
zaloguj się by móc komentować

beczka @gabriel-maciejewski
13 września 2019 09:41

Wystarczy nie oszukiwać czytelnika i konkurencja drży.

zaloguj się by móc komentować

K-Bedryczko @gabriel-maciejewski
13 września 2019 09:43

To jest takie małe co ci frajerzy robią. takie to paskudne. Jeszcze biorąc pod uwagę jakość tego na co tak plują. Ja widziałem na tym, kanale reklamę Polski pod Krzyżem, reklama w postaci wywiadu z Panem Bodasińskim. I dla prowadzącego strasznie było ważne, żo o tym będą mówić za granicą. Bez tego gadania za granicą nic nie jest ważne. Szkoda na nich nawet grosza.

zaloguj się by móc komentować

AUU @beczka 13 września 2019 09:41
13 września 2019 09:56

Ale jest zjawisko,  ktorego,  mysle,  nie  rozumiem.  Wiekszosc moich  znajomych to  koledzy z "elitarnego"  liceum  z W-wy,  oraz  "elitarnego"  wydzialu Politechniki. Profesorowie, rowniez amerykanskich  uniwersytetow,  byznesmani i  kierownicy roznych przedsiewziec.  I nikt  z nich  nie jest zainteresowany  czy tresciami,  czy metoda,  ktore  tu sa prezentowane.  Sa  to rzeczy tak wybiegajace poza ich horyzont, ze  traktowane sa  jako  egzotyczne, watpliwe, niezrozumiale, hipotetyczne, marginalne, fantazyjne etc.  Jest  horyzont  swiadomosci (klosz),  i mozna dojsc do  granicy,  jest sie wtedy  uznanym "autorytetem",  ale nie wolno  usilowac  jej  przekroczyc,  bo sie wypada  w  niebyt i nicosc.  Wierzy sie  w mity i atrapy,  nie  wyciagajac  wnioskow  z  biegnacej rzeczywistosci,  wiec powtarza sie to, co bylo.

zaloguj się by móc komentować

valser @gabriel-maciejewski
13 września 2019 10:23

Chialem cos napisac, ale mnie zahipnotyzowala ta elegancka kosmiczna zolta koszula w krate. On ja wzial z darow dla powodzian.

zaloguj się by móc komentować

gabriel-maciejewski @valser 13 września 2019 10:23
13 września 2019 10:28

To chyba taki znak rozpoznawczy, coś jak certyfikat jakości

zaloguj się by móc komentować

gabriel-maciejewski @K-Bedryczko 13 września 2019 09:43
13 września 2019 10:29

Tego z Bodasińskim nie wysłuchałem

zaloguj się by móc komentować

gabriel-maciejewski @beczka 13 września 2019 09:41
13 września 2019 10:29

Nieoszukiwanie jest najtrudniejszą ze sztuk. Za dużo jest pokus i człowiek jest za słaby wobec nich

zaloguj się by móc komentowaćWrotycz1 @AUU 13 września 2019 09:56
13 września 2019 10:30

Z moich obserwacji wynika, że możliwość, umiejętność przekroczenia klosza posiadają często ludzie wykształceni w dwóch przynajmniej istotnie różnych kierunkach. Zwykle wiedzę techniczną i tzw. humanistyczną. Przykładem nasz Gospodarz posiadający wiedzę techniczną uprawy lasu i wiedzę z historii sztuki, jeśli dobrze pamiętam.

zaloguj się by móc komentować

gabriel-maciejewski @Wrotycz1 13 września 2019 10:30
13 września 2019 10:32

Z tą wiedzą to ja bym nie przesadzał :-)

zaloguj się by móc komentować

smieciu @gabriel-maciejewski
13 września 2019 10:32

Ta powieść Clarka (nie czytałem) o tych diabelskich statkach z jednej strony ma sens a z drugiej nie jest specjalnie odkrywcza. To klasyczna próba jakiegoś umiejscowienia diabła w boskim planie. Ciężko się tu w sumie oburzać na Clarka tym bardziej że on tych diabłów pewnie mógł zobaczyć z bliższej niż większość z nas odległości a z drugiej, co też jest przecież bardzo ciekawe i co go uderzyło, te diabły kreują naszą kulturę itp. To one mogą zarządzać wydawnictwami, wytwórniami filmowymi itp. Jeśliby tak rzucić okiem na teraźniejszość to ktoś mógłby nawet dojść do wniosku że właśnie zawisły te statki nad Ziemią i są już blisko realizacji Clarkowej wizji. Przecież nawet ostatnio papież miał w Dubaju spotkanie z muzułmanami i jakimś rabinem, które zostało odbrane jako próba stworzenia światowej religii pokoju. Do tego samego dąży się od drugiej strony: likwidacji religii. W takim układzie strach kapłanów nawet byłby całkowicie uzasadniony ale niekoniecznie z tego powodu że nastał pokój, religie jakby straciły rację bytu ale dlatego że nastały pokój jest dziełem diabelskich manipulatorów ze statków kosmicznych.

No nie odmówię sobie znów okazcji docięcia pisowi (i ich wyborcom), który coraz bardziej staje się dla mnie jakimś symbolem tego typu planów. Naprawdę ciekawy według mnie jest ten nacisk na kwestie gospodarcze, kwestie pieniądza.  Tak jakby nic innego się nie liczyło. Tak jakby nastąpiła jakaś ponadpartyjna zgdoda że jest to jedyny istotny czynnik w życiu społeczeństwa. Ta partia ma rację, która da ludziom pieniądze i tym sposobem zapewni pokój. Ile się przecież tutaj narozpisywałem o kwestii idei, zasad, jakiś innych wartości. Nie są to jednak argumenty, które mogą kogolowiek przekonać. Liczy się jedynie kasa, realizacja najprostszych fizycznych pragnień masy. Na jakimś bazowym, raczej dość niskim poziomie w istocie. Łatwo można sobie wyobrazić te statki wiszące na Ziemią, zarządzane przez wyższą ale jednocześnie tak prostą inteligencję z oczywistym pomysłem: sprowadźmy wszystko do problemu kasy. A ponieważ ta jest pod naszą kontrolą to reszta jest banałem. Stanie się banałem jeśli kasa zostanie jedyną istotną ideą. Stanie się tak jeśli tzw. reprezentanci idei - niech to będzie PiS czy Kościół Katolicki sprowadzą życie do kasy, tak by pod tym względem zapanowała jedność. I z czasem wynikający z tego pokój.

Widząc tak układ cóż zostaje Clarkowi jak nie lecieć na Cejlon by zabawiać się tam ze śniadymi chłopcami? Owszem wie że jest w tym coś diabelskiego ale z drugiej strony widzi że ludzie na ziemi obierają tą samą drogę kreowaną ze staków. Tyle tylko że oni przed sobą udawają, udawają twierdząc że chcą dobrze, podczas gdy grzecznie wykonują polecenia (zbocznych, chorych i zbrodniczych) kreatorów kasy i stających nad nimi diabełków od kasowej ideologii. Dla Clarka może to być jak rozbicie bariery powstrzymującej przed zboczeniem. Na przynajmniej jest to świetnym usprawiedliwieniem. Syf jest po prostu tylko metodą...

zaloguj się by móc komentować

gabriel-maciejewski @smieciu 13 września 2019 10:32
13 września 2019 10:35

Jest odkrywcza, bo pochodzi z 1953 roku

zaloguj się by móc komentować

MarcinD @gabriel-maciejewski
13 września 2019 10:46

To jest ku...a nieprawdopodobne. Przez 10 lat słowem się nie zająknęli o tych dziesiątkach arcy ważnych książek, komiksów i czasopism wydanych przez Klinikę Języka i setkach przełomowych wpisów na Pana blogu!! Ale wszyscy tu widać z przerażeniem codziennie węszą i jak tylko ktoś wyniuchał, że wreszcie może coś się nie udaje albo jest planowane jakieś ograniczenie działania a nie znowu ta straszna eskpansja - to od razu wszyscy płaczą nad Pana losem, żeby tylko podać to głośno w swoim medium!

No nie mogę, dla każdego znającego ten blog to jest po prostu tak uderzające i odsłaniające wszelkie słabości tych baranków (niekoniecznie bożych), że aż słabo się robi.

No cóż, sami się pięknie demaskują, za każdym razem kiedy otworzą gębę.

zaloguj się by móc komentować

OdysSynLaertesa @AUU 13 września 2019 09:56
13 września 2019 10:51

Za to mają płacone. Tu spełniają swoje marzenie o wysokiej pozycji społecznej... Dlatego takim draństwem jest odbieranie ludziom w podatkach tej kasy która na to idzie... Na szkodę, z premedytacją, dla samych podatników... I dlatego nerwy czasem,  na tę bezczelność,  człowieka ponoszą. 

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @gabriel-maciejewski
13 września 2019 10:53

A Uri Geller, owszem, wyginał łyżeczki. Co prawda nie siłą woli, ale dość prymitywnym  trickiem.

 James Randi o tym napisał. A minowicie Geller miał specjalnie wykonane łyżeczki,  w których w jednym okreslonym miejscu był wtopiony fragment z łatwo nagrzewającego się stopu (pod wpływem pocierania ów stop miękł). W takim właśnie  miejscu Geller pocierał łyżeczkę palcami do momentu aż wygięła się pod wpływem grawitacji. Siłę woli to ten komediant  miał, ale  do mamienia naiwnych.

zaloguj się by móc komentować

OdysSynLaertesa @Wrotycz1 13 września 2019 10:30
13 września 2019 10:54

Niedyplomowana też się liczy? Ta wiedza? Czy trzeba czynem koniecznie potwierdzić  :) 

zaloguj się by móc komentować

MarcinD @AUU 13 września 2019 09:22
13 września 2019 10:57

Niestety po tym filmie, dokładnie po pierwszej minucie, na usta ciśnie się pytanie "Grzegorz B. - idiota czy agent?"...

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @smieciu 13 września 2019 10:32
13 września 2019 10:57

A zatem powinieneś czym prędzej odlecieć na którymś z tych staków kosmitów, bo wygląda na to, że PiS jeszcze czas jakiś porządzi. Wrócisz , gdy porzadek znów zapanuje w Warszawie.

zaloguj się by móc komentować

chlor @OdysSynLaertesa 13 września 2019 10:51
13 września 2019 10:58

Pielęgnacja swojej wysokiej pozycji społecznej i korzystanie z niej jest tak przyjemne i absorbujące, że wszystko inne jest nieważne.

zaloguj się by móc komentowaćOdysSynLaertesa @chlor 13 września 2019 10:58
13 września 2019 11:03

Oczywiście że ważne... To tylko romantycy uważają że bez pieniędzy da(się). 

Tymczasem nikt za darmo ważniaka z siebie strugał nie będzie... No chyba że troll jaki :) 

zaloguj się by móc komentować

valser @gabriel-maciejewski 13 września 2019 10:28
13 września 2019 11:23

Taaa... cerfryfikowane - 4.50PLN na wadze.

Twoje koszule, w ktorych wystepujesz w PGR mnie na tyle zainspirowaly, ze szyje dla siebie partie z krotkim i dlugim rekawem.

zaloguj się by móc komentować

Brzoza @OdysSynLaertesa 13 września 2019 10:54
13 września 2019 11:25

Niedyplomowana już nie tak bardzo. Jeśli prawdą jest spostrzeżenie, to może dlatego, że Ci ludzie mają łatwiej na starcie, gdyż trudniej jest im zachwycać się jednym i drugim środowiskiem, widząc Ich ograniczenia.

zaloguj się by móc komentować

tadman @stanislaw-orda 13 września 2019 10:53
13 września 2019 11:28

[...] fragment z łatwo nagrzewającego się stopu - chyba raczej niskotopliwego stopu np. wynalezionego przez Wooda.

... myślę, że łyżeczka mogła być wykonana też na zasadzie bimetalu, czyli pod wpływem podgrzewania palcami dolna część łyżeczki mogła się bardziej kurczyć (dość rzadka właściwość metali czy stopów) a górna bardziej się rozszerzać i stąd siła zginająca łyżeczkę wykonaną w całości z jakiegoś miękkiego materiału była dość spora. I tu sobie zaprzeczam, bo po eksperymencie łyżeczka powinna się wyprostować. :) Wynika z tego, że pan Wood rządzi.

zaloguj się by móc komentować

smieciu @stanislaw-orda 13 września 2019 10:57
13 września 2019 11:28

Oczywiście że porządzi. Ma właściwe plecy więc będzie rządzić. O czym innym niby piszę w tych wszystkich moich komentarzach? Jeszcze tylko o tym że gdy poznacie ten porządek nie bedziecie mieli już ciekawych wyborów (życiowych).

Nawiązując do wpisu Ewy Rembikowskiej, właśnie jedziemy na szczycie bańki, akcje zostały napompowane, lud inwestuje. Historia tutaj mało kogo czegoś uczy. Te ludki, analizujące pracę coryllusa trochę niepotrzebnie boją się zrobić mu większą reklamę. O ile to miejsce ma znaczenie jeśli chodzi o prawdę historyczną (czego się pewnie boją) to jest z drugiej strony ciekawym laboratorium społecznym. Dla mnie przykładowo bardzo ciekawe jest obserwowanie jak tutejsi czytelnicy mimo całej tutaj zgromadzonej wiedzy i jednoznacznych wniosków, zamierzają zrobić dokładnie to co stado owiec programowanych przez Kurskiego. Na spółkę z resztą TVNów.

Mimo że coryllus tyle pisze w swoich książkach o kwestii kasy to nikt tu nie zastanawia się SKĄD PiS bierze i zamierza brać kasę w środowsiku finansowym pozostającym całkowicie poza jego kontrolą. To samo dotyczy służb, wojska, mediów nie mówiąc o systematycznych świadectwach bezwoli i podporządkowania PiSu obcym. Żydom czy innym - jakie to ma znaczenie kto jest ich mocodawcą, kasa jak wyżej napisałem, jest wielkim wyrównywaczem. Czy to bedzie pedał obrzezany czy nie, przed którym klęka PiS nie stanowi dla mnie większej różnicy.

Powiem wam że te diabelskie statki mają naprawdę łatwą robotę a ja nie wiem czy większy opór może stawić ten wiejski niedoczony głupek bombardowany propagandę Kurskiego czy też tutejszy czytelnik z całą swoją wiedzą i intelektualizmem. Między innymi z tego powodu zostałem anarachistą... Nie widzę wielkiej różnicy.

zaloguj się by móc komentować

valser @smieciu 13 września 2019 11:28
13 września 2019 11:32

Twoje fobie sa strasznie meczace.

zaloguj się by móc komentować

bendix @tadman 13 września 2019 11:28
13 września 2019 11:36

Stop wooda ma temperature topienia 66 stopni. To by chyba nie zadziałało ;-)

ps. Kiedyś się z tego kolegom łyżeczki do herbatki odlewało ;-)

zaloguj się by móc komentować

bendix @valser 13 września 2019 11:32
13 września 2019 11:37

I jest ich za dużo wszędzie!

zaloguj się by móc komentować

OdysSynLaertesa @smieciu 13 września 2019 11:28
13 września 2019 11:45

Czy wszyscy anarchiści stosują tego rodzaju retorykę zamartwiania się o innych hurtowo, nie szczędzac jednocześnie ogółowi pogardy? 

Mam przez ten wywód rozumieć że Pan jest już wolnym od "naszych" deficytów człowiekiem i żyje w jakimś innym lepszym świecie? Czy poda Pan w związku z tym jakąś receptę/adres do owego miejsca/czasu, zamiast górować i się z innych nabijać? Czy trzeba Pana najpierw grzecznie przeprosić a potem poprosić? 

zaloguj się by móc komentować

smieciu @valser 13 września 2019 11:32
13 września 2019 11:45

Tak samo jak twoje nic nie wnoszące wypowiedzi. Już ci mówiłem! Nie masz nic konstruktywnego do napisania? Nie potrafisz uzasadnić? Nie pisz!

zaloguj się by móc komentować

smieciu @OdysSynLaertesa 13 września 2019 11:45
13 września 2019 11:47

Człowieku, jak zwykle, czy wy jesteście zdolni do merytoryki? Napisałem na konkretny temat. O PiSie, o tych statkach, uzasadniłem, podałem jak to widzę. Czemu zamiast odnieść do tego odrazu macie ten skręt do przytyczek osobistych? Czemu nie można podjąć dyskusji na temat?

zaloguj się by móc komentować

chlor @bendix 13 września 2019 11:36
13 września 2019 11:48

Są specjalne stopy galu, indu i cyny które mają zależnie od składu temperatury topnienia praktycznie dowolne, również poniżej 20 stopni.

zaloguj się by móc komentować

valser @smieciu 13 września 2019 11:45
13 września 2019 11:56

"właśnie jedziemy na szczycie bańki, akcje zostały napompowane, lud inwestuje".

Ty na tym szczycie banki jedzeisz samotnie i nie potrafisz tego zauwazyc. To poznawcze zaburzenie. W punkcie wyjcia twoje dane wprowadzone do obrobki przez rozum sa falszywe. Stad sie biora dalsze glupoty, ze nikt sie nie chce od ciebie uczyc. Ze niby czego?

 

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @smieciu 13 września 2019 11:28
13 września 2019 11:58

Napisz coś o tym,  jakie jest źródło twojej pewności co do tego, że akurat to ty wiesz lepiej co i jak, a cała reszta błądzi po manowcu.

 

zaloguj się by móc komentować

Draniu @MarcinD 13 września 2019 10:46
13 września 2019 12:04

Oni zwyczajnie się boją , mają lęk przed zmianami, przed drogą jaką jest życie, im się wydaje że idą, ale oni stoją w miejscu i drepczą, wypierają.. Mają te certyfikaty akademickie i sądzą,ze to jest furtka do wszystkiego.. Ułuda wypełnia ich życie.. Prostej sprawy nie są w stanie zrozumieć, ze człowiek się zmienia ,ciągle poddawany jest weryfikacji swojej wiedzy oraz doświadczeń życiowych.. To sa najzywyczajnie w świecie tchórze.. Valser kiedyś w swoim komentarzu napisał, ze ludziska niepotrzebnie ciągną za sobą worek cegieł z przeszłości nikomu niepotrzebnych.Ne potrafią oderwać się od tych śmieci z przeszłości ktore nic nie znaczą.. Znaczą jedynie w tym ich mikro schizofrenicznym swiecie, skwasnialym jak stary smierdzacy sos.. Kopują i drukuj kurtyny .. Strach przed zweryfikownienie swoich poglądów o 180 stopni i konsekwencji z tym związanych..

zaloguj się by móc komentować

Brzoza @smieciu 13 września 2019 11:28
13 września 2019 12:06

> Powiem wam że te diabelskie statki mają naprawdę łatwą robotę ... Między innymi z tego powodu zostałem anarachistą

Może dlatego, że ma Pan tzw grube "zniekształcenie poznawcze": ludzie na najwyższych szczytach są najpewniej opętani, i gdyby mieli czas i nic ich to nie kosztowało, to wszystkich nas po kolei potopili by w przeręblu. (co może być prawdą) Pana zniekształcenie może polega na tym, że wydaje się Panu, iż wszelkie z nimi mizianie się, to dyshonor i nieuniknione niszczenie swoich sił. Tak nie jest. Oni tak samo jak my ciągle mają trudności z znalezieniem czasu na rozwinięcie skrzydeł jak zamierzają i "opór materii" w swych działaniach. Niszczenie nas nie jest za darmo, sytuacja jest ciągle dynamiczna i mało przewidywalna, ciągle obowiązuje wykorzystywanie jednych krajów do blokowania innych, co daje jakieś pole działania dla tych używanych krajów. Plany nie udają się tak jak zamierzano, a my dostajemy cenny czas/oddech, który "wolnościowi", PO z czerwonymi by szybko ucieli. Pan Maciejewski napisał: PiS wstydzi się kraść bardziej niż reszta - to jest jakaś realna wartość tzw partii mającej szanse, w porównaniu do "właściwych" poglądów w innych tzw partiach.

zaloguj się by móc komentować

OdysSynLaertesa @smieciu 13 września 2019 11:47
13 września 2019 12:06

Po kolei... Najpierw odpowie Pan na pytanie dlaczego zwracając się do kogokolwiek stosuje Pan formę "wy" (a propos osobistych dygresji).  I po co Pan to robi.... A potem zapyta Pan, czego nie zrozumiał w moim zapytaniu, które jest dość konkretne. Ja rozumiem że PiS że PO itd itp ale co w związku poza tym na co żaden z nas wpływu nie ma bo nikt stąd tymi tworami nie zarządza to raz, a dwa, zdaje się Pan nie zauważać że oni "nas" też szerokim łukiem omijają... Nawet im przez gardło coś takiego jak coryllus, smieciu czy ktokolwiek inny przejść nie chce. Marnuje Pan energię i tylko pogłębia własną frustrację.

Pytam, na początek, z powodu  Pańskiej maniery zwracania się do każdego tutaj jak do podmiotu zbiorowej halucynacji. Co Pana uprawnia jako rzekomego anarchiste do formułowania do kogokolwiek,  jakichkolwiek zarzutów, skoro przedstawia się Pan w tych zarzutach i pozycjonuje swoją osobę (oraz ideę którą stara się Pan tu zareklamować)  w sposób przeciwskuteczny? Idź Pan do Kaczyńskiego i jego WYtykaj, może on ulegnie tym naprawdę już nudnym pretensjom nie wiadomo o co. 

zaloguj się by móc komentować

Draniu @Draniu 13 września 2019 12:04
13 września 2019 12:07

Sorry, wpis jest do Auu.

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @valser 13 września 2019 11:23
13 września 2019 12:09

Krótki rękaw w męskiej koszuli winien sięgać prawie do łokcia i nie może być to zbyt wąski rekaw. 

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @gabriel-maciejewski
13 września 2019 12:13

"Widać jednak, że obaj panowie obawiają się, iż ja jednak tego kwartalnika nie zamknę, że szykuję kolejny podstęp, który okaże się skuteczny i zamiast upaść potwierdzając zasady mechaniki rynku, tak dobrze im znane, będę trwał w najlepsze, bez grama dotacji i jeszcze prosperował. Powiem tak – to nie jest wykluczone." 

No, nareszcie dobra wiadomość /domniemanie/ z rańca! :) 

zaloguj się by móc komentować

valser @KOSSOBOR 13 września 2019 12:09
13 września 2019 12:19

Bicepsik potrzebuje duzo miejsca i musi byc przykryty, zeby nie ploszyc klientow. To jest jasne.

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @gabriel-maciejewski
13 września 2019 12:25

Z Twojej notki i dzisiejszej notki Stalagmita wynika, że oni bardzo gorliwie czytają ten portal. Zapewne też kupują książki, które wydajesz. Skądinąd w komentach pod zalinkowanym klipem z wRealu są słowa uznania i pochwały względem Kliniki Języka. Pozostaje Ci satysfakcja, jednakowoż nieco gorzka. Natomiast treści z Twoich książek i notek, a także z dorobku PT Kolegów muszą być zamilczane na amen. Wywracają bowiem na nice całą narrację - także sporą część narracji tzw. naszej strony. 

Skądinąd możemy mieć słuszne poczucie luksusu intelektualnego :) Sursum corda!

zaloguj się by móc komentować

bendix @chlor 13 września 2019 11:48
13 września 2019 12:27

Masz racje. W termometrach lekarskich już coś takiego widziałem. Ewidentnie był to srebrzysty metal (jak rtęć) więc sięgnąłem z ciekawości po opakowanie i tam stało że to stop indu z czymś tam.

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @valser 13 września 2019 12:19
13 września 2019 12:28

Bicepsik to jedno i przy okazji, ale męska elegancja to podstawa!  I ten krótki rękaw winien mieć mankiet - bo to ładne i w ogóle :)

zaloguj się by móc komentować

bendix @KOSSOBOR 13 września 2019 12:28
13 września 2019 12:33

I jeszcze zapinkę z guzikiem :-)

zaloguj się by móc komentować

valser @bendix 13 września 2019 12:33
13 września 2019 12:36

Tak. Beda z recznie obszywanymi guzikami.

zaloguj się by móc komentować

smieciu @OdysSynLaertesa 13 września 2019 12:06
13 września 2019 12:49

Dalczego mam nie pisać wy skoro praktycznie nie spotykam się tutaj z głosami poparcia? Proste: piszę wy gdyż praktycznie moje odpowiedzi, moja krytyka jest tak adresowana, do wszystkich czytelników. Ci którzy się ze mną zgadzają, i może im się wy nie podobać i tak nie zabierają głosu. Więc wy. Po prostu.

Czy mamy na coś wpływ? Oczywiście. Skoro nie mamy to po np. iść na wybory? Skoro są bez sensu i uważacie (sorki ale zostanę przy wy, do momentu usłyszenia jakiegoś innego odezwu) że nie macie na nic wpływu. Ja również uważam że mamy i dlatego nawołuję do niegłosowania. To jest naprawdę bardzo ważne gdyż ICH (powiedzmy tych statków) władza na tym bazuje. Powiem wam że tym bardziej mnie śmieszą te pytania jeśli przyjmiemy że ktoś tu wierzy w Boga... Dlatego nie mogą nas tak zwyczajnie potopić w przeręblu (to odnośnie wpisu Brzozy).  Diabelskie statki i ich możliwości muszą mieć jakieś ograniczenia. Jedynie logicznym ograniczeniem jest nasze przyzwolenie na ich iluzje. Warto także poszukać w historii czy mizianie się z diabelskimi przedstawicielami wyszło komuś (krajowi, społeczeństwu) na dobre. Które siły wyższe akurat tego oczekują od nas?

No i na koniec. Wbrew pozorom nie jestem sfustrowany a jedynie zaangażowany. Nie spodziewam sie sukcesu. Ale mnie naprawdę interesuje wynik moich wpisów. Czy ma znaczenie taka dyskusja? Może i nie. Może znaczenie tylko ma celebryta czy inny guru. Może faktycznie nie da się nikogo przekonać argumentacją i dla ludzi nadrzędna jest po prostu wiara. Nie poparta zwykle mocno, nielogiczna, w autorytet, który przecież może się w czymś mylić i przydałoby by istniało narzędzie, pozwalające to stwierdzić. Dla mnie wiedza i doświadczenie jakie wynoszę z takich dyskusji (a stoczyłem ich w sieci naprawdę wiele) są bardzo cenne choć wyglądają tak podobnie.  Już dawno bym się poddał gdybym mnie to jakoś mocno frustrowało, zniechęcało. Traktuję to bardziej jako zabawę. Ale na serio.

zaloguj się by móc komentować

glicek @valser 13 września 2019 10:23
13 września 2019 13:03

To nie jest jakaś koszula budowlana kupiona w sklepie budowlanym?

Może to nowa odsłona męskiej mody "na drwala"?

zaloguj się by móc komentować

Brzoza @smieciu 13 września 2019 12:49
13 września 2019 13:12

> Dlatego nie mogą nas tak zwyczajnie potopić w przeręblu

Nie zrozumiał Pan.

>nawołuję do niegłosowania. ... ICH (powiedzmy tych statków) władza na tym bazuje.

Okazało się, że nie ma tylu głosów, aby uznać istnienie demokracji(jeśli coś takiego istnieje). Jaka tzw partia demokratyczna nie zgodziłaby się na dosypanie głosów, aby uznać jednocześnie potrzebę jej istnienia dla dobra i sprawiedliwości dla wszystkich ludzi.

Dlaczego Pan nie agituje za nieoddawaniem głosów na portalach czerwonych z PO? Nie spotyka się u nich cierpliwości, otwartości, miłości bliźniego :) jeśli spotykają się z innymi poglądami?

Jakby okazało się, że nie ma Pan racji z tym nie oddawaniem głosów, to przysłużyłby się Pan blokowaniem organizacji otwarcie będących przeciw Sprawiedliwości Pana Boga.

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @smieciu 13 września 2019 12:49
13 września 2019 13:13

Wplyw mamy, ale nie przez powstrzymanie się od głosowania na PiS. A już głosowanie np.na Konfederację jest pieknym przykładem poddania się wplywom cudzym. 

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @smieciu 13 września 2019 12:49
13 września 2019 13:14

A co cię przymusza do tej syzyfowej pracy?

Jaki imperatyw?

zaloguj się by móc komentować

beczka @AUU 13 września 2019 09:56
13 września 2019 13:16

No bo "elitarne" znaczy tyle co "środek płatniczy gwarantowany przez NBP", a prawdziwa elitarna wiedza to jest złoto. Czy taki Rotszyld otrzymuje takie samo wykszałcenie co inni? Elita, to coś innego niż nam się wmawia.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @KOSSOBOR 13 września 2019 12:25
13 września 2019 13:17

Haniu, mówimy więc o tym, że narracja podziemna i narracja naziemna na całym świecie dążą do spotkania twarzą w twarz.

zaloguj się by móc komentować

kalixt @gabriel-maciejewski
13 września 2019 13:17

Ktoś wczoraj napisał, że powinienem zrezygnować z organizowania konferencji w pałacach i znaleźć tańsze obiekty, dostępne większej liczbie czytelników, a książki i tak się sprzedadzą. Proszę Państwa, jeśli zaczniemy tak myśleć, odstawimy się na boczny tor, w jakieś takie miejsce galaktyki, gdzie nie zaglądają nie tylko kosmiczne diabły, ale nawet Terlikowski z Górnym.

Jeszcze raz to napiszę - ja zawsze to jakoś przeczuwałem, ale to Pan utwierdził mnie w tym przekonaniu, jak ważna jest forma i estetyka. I że to właśnie po braku tej estetyki rozpoznaje się fałsz, choćby z pozoru wydawał się on ''robić sens'' i choćby był obudowany biblijnymi cytatami. Gitara na Mszy Świętej nie dlatego nie pasuje, że fałszuje albo że jest jakimś gorszym instrumentem, niź organy. To po prostu nie jest ta estetyka - i tyle.

zaloguj się by móc komentować

beczka @gabriel-maciejewski 13 września 2019 10:29
13 września 2019 13:21

Ale cały myk w tym, że ktoś daje radę. I to jest zabójcze dla nich, no bo jak tak można! To ich demaskuje, stawia w innym świetle i w dodatku czytelnik może wybierać. Kto to widział?

Niebo i morze

są w jednym kolorze.

zaloguj się by móc komentować

umami @gabriel-maciejewski
13 września 2019 13:22

Redakcja wRealu24.pl nie może nie wiedzieć co to jest Szkoła Nawigatorów, bo człowiek, który ma u nich swoja stałą pogadankę (zapomniany tu już Krzysztof Karoń) wypowiadał się kiedyś publicznie o TYCH Nawigatorach („samozwańczych elitach”). Więc albo pan Łuksza wymazał to sobie z pamięci i udaje durnia, albo w redakcji nie wymienia się zaklęcia: MACIEJEWSKI, bo można być posądzonym o sprzyjanie etosowi frajdy a w redakcji panuje etos pracy. No i Krzysztof Karoń przestrzegał przed promowaniem tego środowiska (SN) na elitę centroprawicy :)
https://youtu.be/zYxf7X0zjRY?t=4007
O „tym panu”, „który zawsze był zwolennikiem etosu frajdy”, jak powiedział wtedy Karoń, więc się nie mówi, jego nazwiska się nie wymienia. Redakcja wRealu24 trzyma się poleceń. Bardzo to zabawne :) Niech nie wymieniają.
Nie pierwszy raz mam też wrażenie, które chyba czas najwyższy wypowiedzieć na głos. Dotyczy Grzegorza Brauna. On najprawdopodobniej chciał z Kliniki Języka zrobić swoją tubę. No, może nie tak zupełnie wprost ale może miał inną wizję, tego w którą stronę się to rozwinie. Pamiętajmy też, że na salonie24 byłeś już aktywny i swoją pozycję tam, pisząc dzień w dzień, ciężko wypracowałeś (ku naszej frajdzie, oczywiście). A jak okazałeś się zbyt niezależny, to wystrugał 3DOOM (o tym, że do założenia wydawnictwa namówił go Grzegorz Braun mówi sam Tomasz Stala, w tym linkowanym przez AUU wywiadzie dla MN), i w Twoje miejsce (do duetu) dobrał sobie Pana Nikt (Tomasza Grygucia), a jako nieposkromionego historyka, o szerokich horyzontach — Radosława Patlewicza.
To jest oczywiście tylko wrażenie, bo jakie były intencje Grzegorza Brauna, rzecz jasna, nie wiem. Może po prostu chodziło o to, żebyś się bardziej politycznie zaangażował.

zaloguj się by móc komentować

mithrandir @smieciu 13 września 2019 12:49
13 września 2019 13:33

Ja mam dla Pana propozycję.

Proszę napisać notkę na SN, w której wyłoży Pan swoje credo. Ale dokładnie, z konkretami. Np. jak pańskim zdaniem powinna wyglądać obecnie polska polityka międzynarodowa, jaki jest Pana stosunek do wyborów, czy głosować (na kogo?), czy też nie (dlaczego?). Oczywiście to tylko propozycje tematów, bo w pańskim credo powinno być ich znacznie więcej.

Ja głosuję na PiS. Więc pańskie zarzuty są kierowane również do mnie. I to nie jest problem. Tylko, że na razie jest Pan dla mnie za mało konkretny. Krąży Pan wokół czegoś, tylko ja nie wiem czego... Tu mi się nasuwa analogia do mojego psa i słupka...

Więc niech Pan w końcu obsika ten słupek i wyjaśni mi na czym polega mój błąd, gdy idę na wybory. Naprawdę chętnie przeczytam.

I jeszcze jedno. Komentuje Pan wiele notek dość obszernie, zwiększając liczbę wierszy do przewijania. Jak będzie Pan miał credo wstawi Pan tylko link i po sprawie.

 

PS. Powyższa analogia nie jest chęcią obrazy kogokolwiek tylko takim moim środkiem artystycznego wyrazu...

zaloguj się by móc komentować

gabriel-maciejewski @MarcinD 13 września 2019 10:46
13 września 2019 13:49

Nie zająknęli się, bo o czym mieliby mówić? O ikonografii memiksów?

zaloguj się by móc komentować


gabriel-maciejewski @valser 13 września 2019 11:23
13 września 2019 13:50

One są do kupienia w Grodzisku w sklepie "Moda męska" na przeciwko dworca

zaloguj się by móc komentować

gabriel-maciejewski @KOSSOBOR 13 września 2019 12:13
13 września 2019 13:50

Czy dobra to się okaże :-)

zaloguj się by móc komentować

gabriel-maciejewski @KOSSOBOR 13 września 2019 12:25
13 września 2019 13:51

Ciekawe kogo tu przyślą po wyborach?

zaloguj się by móc komentować

gabriel-maciejewski @kalixt 13 września 2019 13:17
13 września 2019 13:51

Powtórzę - kwestie estetyczne są najważniejsze

zaloguj się by móc komentować

gabriel-maciejewski @beczka 13 września 2019 13:21
13 września 2019 13:52

Oni nie rozumieją jakie doświadczenie mam za sobą, gdyby byli świadkami tego, poddaliby się od razu. 

zaloguj się by móc komentować

gabriel-maciejewski @umami 13 września 2019 13:22
13 września 2019 13:53

Ten mój dzisiejszy tekst jest trochę niedokończony, postaram się go uzupełnić jutro. Ja Grzegorzowi Braunowi składałem różne propozycje. Odpowiedział mi, że sa niebezpiecznie realne, ale na realizację nie przystał

zaloguj się by móc komentować

umami @gabriel-maciejewski 13 września 2019 13:53
13 września 2019 13:56

Tak, jeden zrealizował z Pińskim. A o innych nic nie wiem.

zaloguj się by móc komentować


umami @Matejek 13 września 2019 13:58
13 września 2019 14:06

Nie znam tego filmu, rozumiem, że dla widzów od 5 do 105 roku życia. Opętani ludzie.

zaloguj się by móc komentować

umami @gabriel-maciejewski
13 września 2019 14:08

Zapomniałem pochwalić — teoria bezwzględności — pierwsza klasa.

zaloguj się by móc komentować

mithrandir @Matejek 13 września 2019 13:58
13 września 2019 14:13

Czegoś takiego to nawet na otwarcie tunelu Gotarda chyba nie było...

zaloguj się by móc komentować

Matejek @mithrandir 13 września 2019 14:13
13 września 2019 14:19

powoli, powoli

Clarke i film ... można to też potraktować, jako przesłanie - do tego trzeba ludzkość 'przygotować'

zaloguj się by móc komentować

K-Bedryczko @umami 13 września 2019 14:06
13 września 2019 14:23

nie to jest ekranizacja ksiąki o której pisał Gabriel

zaloguj się by móc komentować

OdysSynLaertesa @smieciu 13 września 2019 12:49
13 września 2019 14:23

Widzę że to jednak nie ma sensu, choć usilnie twierdzi Pan że mowi/pisze z sensem i w jakimś celu.

Nie życzę sobie żeby się Pan do mnie zwracał Per wy w kontekście tego jak Pan sobie owych wy wytłumaczył. Dość pejoratywnie. Czy to w domyśle czy dla ułatwienia. W najlepszym przypadku Jest to przejaw lenistwa, a w najgorszym próba wsadzenia do wora. W niektórych przypadkach wręcz absurdalna.

Ewentualnie proszę wykazać/wskazać który z moich komentarzy wyczerpuje znamiona tego na czym Panu tak bardzo zależy, że aż postanowił Pan mieć w nosie że każdy tu mówi za siebie, i tylko dlatego że ten ktoś nie wspiera/ popiera Pańskich pretensji. To dziecinada... Nie zgadza się ze mną to go nazwę... Bo tak łatwiej

Nie odpowiedział Pan na żadne z postawionych przeze mnie pytań. Co tylko potwierdza moje domysły że przychodzi Pan tu wyłącznie by wylewać swoją frustrację i by za cudze grzechy wywoływać u czytelników SN jakieś chore poczucie winy za to że sam Pan sobie nie umie we własnym zakresie z tym poradzić.

zaloguj się by móc komentować

OdysSynLaertesa @stanislaw-orda 13 września 2019 13:14
13 września 2019 14:28

No właśnie... Skoro dobro obiektywne (jak rozumiem) to skąd te wszystkie pejoratywne uproszczenia i uzasadnienie w postaci "bo nikt mnie nie popiera"... To jest przeciw skuteczne. Nikt nikogo w ten sposób do swojej racji nie przekonał i nie przekona.

zaloguj się by móc komentować

OdysSynLaertesa @mithrandir 13 września 2019 13:33
13 września 2019 14:32

Ja np na PiS nie głosuję, i walę w nich od czasu do czasu tam gdzie ewidentnie nawalają a mogliby nie nawalać. No i się dowiaduję że jednak też jestem wśród tych wy... Toż to jakaś paranoja

zaloguj się by móc komentować

dziad-kalwaryjski @gabriel-maciejewski
13 września 2019 14:56

"...wiele wysiłku kosztuje mnie nie oszukiwanie Was..."

Wierzę Ci, bo przecież nie wiem.

Innych zawsze posądzam o "informowanie z przykrością o ostatecznej, siódmej ostatniej trasie koncertowej".

zaloguj się by móc komentować

qwerty @valser 13 września 2019 10:23
13 września 2019 15:05

z second handu bardziej

zaloguj się by móc komentować

qwerty @smieciu 13 września 2019 11:45
13 września 2019 15:09

zaproponuj jeszcze valserowi 30 pompek to ze śmiechu zapomnę zamknąć komputer - idź już po działkę może byc aspiryna

zaloguj się by móc komentować

qwerty @smieciu 13 września 2019 11:47
13 września 2019 15:10

o d... Maryni pisujesz non stop i dla nikogo nie jesteś partnerem do wymiany czegokolwiek a już poglądów to na pewno

zaloguj się by móc komentować


dziad-kalwaryjski @umami 13 września 2019 13:22
13 września 2019 15:20

Mnie nie dziwi niewiedza większości redaktorów. Żyją w wymuszanej bieżączce i pływaniu po powierzchni, komentowanie komentarzy netowych. 

Co Braun ma na myśli, trudno przeniknąć ścieżki jego strategii. Wprost wygląda to mi na próbę budowania swej lada-jakiej-partyi i kotwicowanie konsumentów liber-prawicy przed odpływaniem w antykatolickie odmęty. Poza tym to tak nie działa, że Braun chciałby wciągnąć Coryllusa, bo zamiast 3,5% będzie miał 4,5 i Braun o tym wie.

Poza tym, Coryllus na pgr nie umieścił filmiku promującego swoją książkę "Kasata 1819" choć jest okrągłą okazja, a Braun zrobił i promuje tą -nieswoją- książkę, kilka dni temu. Ostrożnie więc, każdy z nas wie tyle, ile mu się wydaje :)

 

 

zaloguj się by móc komentować

onyx @gabriel-maciejewski
13 września 2019 15:25

Doczytałem do tych olbrzymich statków kosmicznych wiszących nad nami i doznałem deja vu. Oto z samego rana jadąc do pracy dostałem info na TT, że coś się dzieje w galaktyce i ludzie nie wiedzo...

https://youtu.be/SF66vi3mjMs

Pan Milewski, którego pierwszy raz widzę i słyszę bardzo twórczo rozwija historie Clarka. Widać kosmiczna hagada jest wciąż żywa i wciąż ubogacana o kolejne nieostre zdjęcia. Parenaście minut odsłuchałem i wyszło że jest dobrze ale nie do końca. Kosmiczne hierarchie mocno się przetasowały i bratobójczym boju polegli Anu, Marduk, Reptilianie i Rodszyldowie. Nowa konstytuanta ma jakąś ziemską przedstawicielkę z Niemiec albo nawet z Austrii a Trumpa wszyscy lubią więc wojny nie będzie. Zła wiadomość jest taka, że o ile Marduki z Reptilianami za sorosowe pieniądze nie doprowadziły do końca świata w roku 2012 o tyle zostało nam osiemnaście miesięcy i kto się nie poprawi jedząc vege i pijąc wodę z Wisły ten przepadnie. Nie wiem co na to śmieciu teraz powie ale sytuacja mocno przyśpieszyła. Być może pisowcy o tym wiedzą i dlatego tak szastają forsą. Osiemnaście miechów dadzą radę.

Co do pana T. Stala z 3DOM to bieda straszna. Pewnie się mocno spocił przy tej gimnastyce i kłamaniu o tym jak bardzo nie zna SN i jak to nic o Klinice Języka nie słyszał. Ja bym się wstydził prowadząc jakieś wydawnictwo udawać że innych nie ma i wprowadzać cenzurę samemu krzycząc że cenzura na świecie. To jest po prostu słabe biznesowo. Bieda po trzykroć. To, że oni nie wymieniają nazwiska Maciejewski to oczywiście lepiej bo reklama żadna a ludzie lubią szukać sami takich tajemnic i dociekać czemu jest tak jak jest. Ty możesz wytoczyć działo jakie chcesz zawsze i wszędzie. Jak to mówi G. Braun resurs im się kończy ;-)

zaloguj się by móc komentować

onyx @umami 13 września 2019 13:22
13 września 2019 15:30

Być może a być może sprawa była bardziej prozaiczna. Coryllus oferował projekty i ciężką pracę za niepewny zysk w przyszłości a ktoś inny może po prostu wyłożył kasę i zaprosił do stolika. Kto czytał "Dom z mchu i paproci" ten rozumie. A polityka uklepała wszystko do klepiska.

zaloguj się by móc komentować

onyx @gabriel-maciejewski 13 września 2019 13:51
13 września 2019 15:32

Oby nie ludzi od ministra Glińskiego. Chyba go zostawią w kolejnym rządzie? Sprawdził się na tym odcinku.

zaloguj się by móc komentować

mithrandir @onyx 13 września 2019 15:25
13 września 2019 15:45

Pan Stala słyszał. Tylko prowadzący nie słyszał.

Moim zdaniem przekaz tej rozmowy o SN jest taki:

A widzicie... SN upada, bo to ślepa uliczka była. Nie warto się tym interesować.

Stała robił wszystko, żeby Coryllusa nie wymienić.

zaloguj się by móc komentować

S80 @gabriel-maciejewski
13 września 2019 15:45

Jiddu Krishnamurti i inni byli promowani też w Polsce, tu końcówka lat 30.
https://s6.ifotos.pl/img/Karasiowna_qsahppp.png

https://s6.ifotos.pl/img/Karasiowna2_qsahppr.png

Ewelina Karasiówna to wiceszefowa tow. teozoficznego. Jej siostra Janina też w "towarzystwie", później szefowa łączności AK (w internecie jest artykuł w pdf "major teozofka"),  to pewnie ona ukrywała podtrutego Rettingera w Warszawie przed Powstaniem.
Podejrzewam też, że rozwikłałem zagadkę części jej pseudonimów: Haka, HK, Henryk Kościesza - to odwrócone KH ważnej postaci teozofii, związanej z tym Hindusem  wspomnianym w Pana notce.

https://en.wikipedia.org/wiki/Koot_Hoomi

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Janina_Karasi%C3%B3wna

zaloguj się by móc komentować

umami @dziad-kalwaryjski 13 września 2019 15:20
13 września 2019 15:57

Ale ja mówiłem o przeszłości a nie o tym co teraz. Gdyby w 2012 roku Braun coś o Konfederacji mówił to myślę, że nasz Gospodarz, nie występowałby z nim, żeby tego projektu nie firmować.
Grzegorz Braun zawsze chwali książki i numery Szkoły Nawigatorów, nawet na nie się powołuje. Czy ja napisałem, że Grzegorz Braun przemilcza nazwisko MACIEJEWSKI? Skąd taki pomysł?
Prosta sprawa — chwalimy tutaj Grzegorza Brauna, reżysera i autora książek, kupujemy jego filmy i książki, jeśli są tego warte a są, ale nie firmujemy Konfederacji z Braunem, JKM-em i resztą. Nie zachwycamy się odkryciami Patlewicza ani rewelacjami Grygucia. Z różnych powodów. To są dwie różne sprawy. Może kiedyś jeszcze nas miło czymś zaskoczą.
I Grzegorz Braun też chwali pracę naszego Gospodarza. Ale o skręcie w stronę PiS nie mówi :) Mimo tego, że tak ślepo nie jesteśmy zapatrzeni, ale na nich głosujemy...

zaloguj się by móc komentować

Globalny @gabriel-maciejewski
13 września 2019 16:04

Apel do widzów... co za nędza. Czy ci panowie mają za sobą jakąkolwiek działalność gospodarczą?

zaloguj się by móc komentować

umami @onyx 13 września 2019 15:30
13 września 2019 16:08

Grzegorz Braun to człowiek pracowity i chylę przed jego pracą nisko czoło. Wiele jego wysiłków nigdy mu się nie zwróciło, a i pewnie nie zawsze na jakieś zyski liczył, więc ten trop odrzucam.
Poza tym kończę wątek spekulacji, bo ja nic nie wiem na ten temat.

zaloguj się by móc komentować

Janusz-Tryk @stanislaw-orda 13 września 2019 10:53
13 września 2019 16:26

Powiem tak, Geller jest sympatycznym gościem a Randi nie wzbudza mojego zaufania. Nawet jeśli Geller ściemnia to i tak dalej jest sympatyczny. A Randi również nadal nie jest. Poza tym to żadnen dowód że jakiś Randi coś napisał.

zaloguj się by móc komentować

onyx @mithrandir 13 września 2019 15:45
13 września 2019 16:38

Masz rację, przepraszam pana Stalę. Jakoś nie tym okiem patrzyłem. Masz rację też co do reszty. Szkoda, że oni nie widzą z jakim zapałem tną gałęzie na których siedzą. Zamiast normalnie robić polemiki i rozszerzać zasięg i rynek wolą udawać, że jak nie wymienią nazwiska to cokolwiek to zmieni dla nich na plus. Być może to wynika z tego, że Coryllus nie przyjął jakiejś oferty i się obrazili na zasadzie "jak nie to niech siedzi sam". Mniemam, że oferta była niekorzystna dla Kliniki Języka bo oni wychodzą do klienta z pozycji siły. Z pozycji, której nie posiadają i to jest najsmutniejsze. Piszę tu o całości tak zwanych prawicowych środowisk.

zaloguj się by móc komentować

TomaszM @smieciu 13 września 2019 12:49
13 września 2019 17:03

@smieciu : popieram, zresztą już któryś kolejny raz. :-)
Odwagi :-)

zaloguj się by móc komentować

onyx @umami 13 września 2019 16:08
13 września 2019 17:08

W odpowiedzi do dziada-kalwaryjskiego opisałeś sytuację z którą się w pełni zgadzam. Co do kasy to my tu głównie śledzimy takie tropy. On zresztą sam mówił o tym wielokrotnie a i ja coś niecoś widziałem będąc na spotkaniu z nim. Ale ok nie drążmy po raz kolejny bo nie o tym jest notka gospodarza.

zaloguj się by móc komentować

dziad-kalwaryjski @umami 13 września 2019 15:57
13 września 2019 17:09

1- zgadza się, to są różne aktywności

2- przez Brauna Konfederacja jest bliżej Pis, niż bez niego

3- wymusza na Pisie, przynajmniej deklaratywnie, skręt na odebranie wyborców Konfederacji. I to się dzieje.

zaloguj się by móc komentować

Krzysiek @valser 13 września 2019 11:32
13 września 2019 17:20

@smieciu

valser: "Twoje fobie sa strasznie meczace."

Mam dokładnie takie same odczucia - on od trzech lat nie napisał żadnego postu, w którym by nie było negatywnego odwołania do PiSu. To nie przypadek - nawet w kontekście dzisiejszej notki Gospodarza dot. pewnych form okultyzmu i powiązania z literaturą SF. nawet tu znalazł "nawiązanie". PiS jako satanistyczna organizacją mająca kontakty z diabłem.

To jest albo zadaniowanie, albo zwyczajny obłęd.

 

zaloguj się by móc komentować

cbrengland @gabriel-maciejewski 13 września 2019 13:53
13 września 2019 17:42

To straszna demaskacja, prawda?

Czyli Grzegorz Braun woli jednak być w mainstreamie, czyli tam, gdzie ta reszta i z lewa i z prawa.

Rozumiem teraz jego zaangażowanie w politykę, tę prawdziwą, bo taką zaczął uprawiać przecież. A tam, to właśnie takie bla, bla, bla, byle nie jakieś konkrety. Sa tylko pieniądze. Widocznie bardzo ich potrzebuje.

Ale z drugiej strony Grzegorz Braun to naprawdę nie byle kto. Tak uważam. I to co robi, kompletnie nad tym panuje. Zabawę w politykę może odłoży kiedyś na bok. Bo tym to tylko jest. Nie tędy droga, by po sobie zostawić coś niebezpiecznie realnego. My na to czekamy, na miarę, Luter Rewolucja Protestancka.

zaloguj się by móc komentować

valser @Krzysiek 13 września 2019 17:20
13 września 2019 17:56

On tu lansuje smutne, monotematyczne, plaskie jak dziurawa detka teksty z pretensjami do swiata, ktory w jego wydaniu jest bardzo waski i zawiera sie w nakazie "ye*acPiS". 

No ilez mozna?

zaloguj się by móc komentować

Kuldahrus @gabriel-maciejewski
13 września 2019 18:26

Bardzo ważny tekst. Dziękuję Ci za niego.

zaloguj się by móc komentować

umami @dziad-kalwaryjski 13 września 2019 17:09
13 września 2019 18:32

Ja tego projektu nie śledzę. Głosowałem na Brauna w wyborach prezydenckich a potem zrobiłem to samo co on, oddałem głos na A. Dudę :)

zaloguj się by móc komentować

cbrengland @Kuldahrus 13 września 2019 18:26
13 września 2019 18:37

Nie tylko dzsiejsza ale te ostatnie też.

Dla mnie przynajmniej, to pewne podsumowanie, bo znalazłem się tutaj i w ogóle w pisaniu publicznym, bo tak to traktowałem i traktuję, by się dowiedzieć i potwierdzić, dlaczego. Dlaczego wyjechałem z Polski i dlaczego z tej wyspy wyszło zło, które zapanowało już wszędzie. Prawie już to wiem, by nie powiedzieć, że wiem.

zaloguj się by móc komentować

cbrengland @gabriel-maciejewski
13 września 2019 18:47

I ja wiem, że to już pokazywałem i to chyba stosunkowo niedawno ale BBC edukuje stale i intensywnie i tym samym, by wdrukowało się w te puste już przecież łby tubylców.

Wikingowie, a jakże, znowu na antenie 

https://www.bbc.co.uk/programmes/b01ms4sh

zaloguj się by móc komentować

cbrengland @gabriel-maciejewski
13 września 2019 18:57

A tutaj jeszcze ten sam dyżury historyk, Neil Oliver, notabene Szkot, który odkrywa losy króla Anglo-Saxonow, Alfreda Wielkiego i wygłasza kwestię, jako to ten król dał podwaliny pod English Nation.

W takim razie, co zrobili i kim byli Normanie-Wikingowie dla tego narodu? Pytanie retoryczne. Podbili go, a co. Wilhelm Zdobywca, Hastings 1066. I trwa to do dzisiaj. Bez zmian.

https://www.bbc.co.uk/programmes/b03sbp73

 

zaloguj się by móc komentować

umami @gabriel-maciejewski
13 września 2019 19:39

Przesłuchałem w całości (ponad godzina gadania) te dwa wywiady z wydawcą książek 3DOM (wcześniej dołożyłem do nazwy w komentarzu jedno O i wyszło DUM, też pięknie, prawie jak DUM DUM, jakby tak dodać filmik z Braunem ze strzelnicy byłoby idealnie — ale to tak na marginesie). W zasadzie nic mnie nie zaskakuje. Wnerwia mnie tylko to, że te niby nasze stacje cały czas jadą na tym syndromie umęczenia, cenzurowania, zakazu, likwidacji niezależności, wolności, blokowania netu. Oblężona twierdza po prostu. To jest nie do zniesienia i na dłuższą metę jest nieskuteczne.
Proste pytanie Panowie — macie te media, a jedyne na co poświęcacie czas, to bieżączka i zabawa w politykę i ujadanie na PiS osobno lub w duecie z PO (POPiS). Oczywiście należy walić w socjalistów ale jak to jest, że przez ten cały czas nadawania ja Tomasza Stalę widzę pierwszy raz? Gdyby nie Grzegorz Braun to o 3DOMie nic bym nie wiedział. O autorach, poza Patlewiczem, Gryguciem, Braunem, dodam też Michalkiewicza, Krajskiego i J.R. Nowaka, też cicho sza. Która to Wasza audycja PROMUJE te niezależne wydawnictwa, zaprasza wydawców, autorów, wymienia poglądy i dyskutuje o tych książkach? Te wymienione osoby zapraszane są po to, żeby robiły autopromocję. Wy udzielacie tylko medium.
Największą promocję zrobił wRealu24 tylko książce Karonia. Inne książki czasami się wymienia z tytułów, pokazuje okładkę i finito. Pokażcie mi wypromowanego przez Was autora, którego wcześniej nie poleciłby Wam Grzegorz Braun. A... zapomniałem — jeszcze Sumliński i Gadowski.
Celem tych mediów jest tylko nawalanka polityczna i nic więcej.
Pojawia się wydawca, który mógłby coś więcej o tych książkach powiedzieć, ale nikt go o ich treść nie pyta. Padły tytuły, dwa zdania i koniec.
Wnioskuję z tego, że zaproszono go po to, żyby obwieścił zagładę wydawnictw, bo ludzie nie czytają i nie kupują. Przy okazji wspomniano o Klinice Języka i to też ciekawe — w wRealu było o tym, że nasz Gospodarz zakomunikował zawieszenie wydawania czasopisma SN (jeszcze tylko ukażą się 3—4 numery) a w Mediach Narodowych zabrzmiało to tak, jakby Klinika Języka cała się zwijała. Po co właściwie było o tym gadać?
Gdyby nasz Gospodarz, parę dni temu, nie zamieścił swojej wypowiedzi w sieci, i nie powiedział o swoich planach wydawniczych, to rozumiem kondycja wydawnictw prawicowych i niezależnych byłaby OK. A tak można się było podwiesić i zaznaczyć, że są też inni. No i że jest coś takiego jak problem z czytelnictwem.
To czym są karmieni ci młodzi ludzie? W sensie — co czytają? Skoro może być interesujące gadanie o filmach, to czemu nie o książkach?
I ostatnia sprawa — jak się udaje 3DOMowi zatrudniać 5 ludzi, rzeszę współpracowników i wydawać tyle książek. Czy pan Stala z domu taki bogaty? Czy jakaś niewidzialna ręka to wspiera? Jeśli wspiera, to trudno mówić o niezależności. A jak nie wspiera, to rozumiem, że jednak da się z tego żyć, czyli ludzie jednak kupują. To skąd to biadolenie?
Oczywiście 3DOMowi życzę jak najlepiej, żeby nie było. Powodzenia!

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @OdysSynLaertesa 13 września 2019 14:32
13 września 2019 20:48

A ja np. chodzę na wybory i skreślam wszystkich jak leci. Czyli oddaję głos nieważny.
Taki mój indywidualny milczący protest przeciwko obowiązującej  ordynacji.

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @onyx 13 września 2019 16:38
13 września 2019 21:01

Ja widze to tak. "Chłopcy z ferajny" , czyli tzw. dzieci (i wnuki) PRL-u oraz dokooptowani okrągłostołowcy z tzw. strony społecznej  posegmentowali rynek medialny oraz wydawniczy. Wydawniczy ledwie dycha, bo w wyniku rewolucji infromatycznej oraz reform edukacyjnych kurczy sie gwałtownie tzw. target na ksiązkę drukowaną.  Staje się ona  rodzajem hobby dla bibliofilów, a to już obecnie wymierający gatunek.

Stąd ci, ktorzy znaleźli swój kawałek we wspomnianym segmencie, zawzięcie bronią terytorium przed każdym "uzurpatorem". A Coryllus, który nie jest "chłopcem z ferajny" wepchnał nogę w drzwi i chce zagarnąć skrawek dla siebie, dlatego wszyscy z ferajny będą chcieli go zagryźć, gdyż w przeciwnym razie  musieliby odstąpić mu  część  udziałów w ww. targecie. Czyli zapierają drzwi od srodka, aby je  na powrót zatrzasnąć.

Jestem zdania, że taka taktyka z ich strony nie będzie skuteczna, gdyż oni  powielają wciąż te same treści wedle tych samych szablonów. Na tym nie da się długo ani  daleko ujechać.

zaloguj się by móc komentować

onyx @cbrengland 13 września 2019 18:47
13 września 2019 21:23

Program jest z 2012 roku. Najpierw nakręcili koniunkturę a później pojechali już na grubo robiąc serial. A teraz serial i temat żyją już własnym życiem biznesowo-propagandowym.

https://www.filmweb.pl/serial/Wikingowie-2013-659055

zaloguj się by móc komentować

tadman @stanislaw-orda 13 września 2019 21:01
13 września 2019 21:54

Chciałem oddać do antykwariatu dwa wydania Wielkiej Encyklopedii PWN i Trylogię, Lalkę, Słowackiego i nikt nie chciał tego wziąć. W jednym antykwariacie usłyszałem propozycję, że jakbym miał stare zdjęcia, albumy, pamiątki to właściciel przyszedłby je obejrzeć i w celu podtrzymania kontaktu chciał dać mi numer telefonu. Tu przypomniała mi się sprawa Estreichera, krakowskich antykwariuszy i drenażu społeczeństwa z pamiątek.

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @tadman 13 września 2019 21:54
13 września 2019 22:59

Kolejnym etapem galopującego postępu demokracji będzie palenie książek. Najpierw tych "niepoprawnych politycznie" (zaczną od Biblii), a potem pozostałych. Słowo pisane pozostanie jedynie na transparentach noszonych na rozmaitych paradach i paradenmarszach.

Prognoza z "Kantyczki dla Lebowitza"  coraz bliższa materializacji.

zaloguj się by móc komentować


KOSSOBOR @krzysztof-laskowski 13 września 2019 13:17
14 września 2019 00:30

No i wszystko zależy od tego, Krzysiu, ile dywizji ma któraś z tych narracji... /że strawestuję pytanie Stalina o dywizje papieża/. Dzisiaj dywizją może być wyłącznik prądu/internetu.

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @umami 13 września 2019 13:22
14 września 2019 00:48

Czuję się jakoś związana ze środowiskiem SN, ale za Chiny nie czuję się "centroprawiacą" :))) Ja czarna reakcja jestem i własność jest dla mnie ważniejsza od etosu pracy. Własność uczy wszelkich etosów, gdyż inaczej własność wylatuje z rąk, albo rozsypuje się. Praca najemna ma zaś być dobrze zrobiona i zapłacona.  Godzien bowiem jest robotnik zapłaty swojej - jak wiemy. Za zapłatę robotnik buduje swoją własność.  A gdzie tu mowa o etosie? 

zaloguj się by móc komentować

KOSSOBOR @KOSSOBOR 14 września 2019 00:48
14 września 2019 01:06

PS. To, naturalnie, zaduma nad wynurzeniami Krzysztofa Karonia. 

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @Janusz-Tryk 13 września 2019 16:26
14 września 2019 01:19

To żaden argument co napisał jakiś Janusz Tryk.

OK?

zaloguj się by móc komentować

umami @KOSSOBOR 14 września 2019 00:48
14 września 2019 03:00

To Karoń tyle zrozumiał, z tego co mu naopowiadali o SN. A jak usłyszał naszego Gospodarza, deklarującego, że zawsze był po stronie etosu frajdy, to mu się (Karoniowi) to w jego wykładni klasowej, zabuksowało na tych, co to butów nie chcą produkować a żreć by chcieli, i to za darmo (znaczy się, okradając tych co pracują). Nie wiem czy to wszystko dobrze pojąłem, bo Karoń nie był zainteresowny dochodzeniem prawdy, tylko odwinięciem się SN. Stąd i te „samozwańcze elity” i ta „centroprawica”, i co mu tam jeszcze ślina na język podała. Stary kotlet. Gdyby on tak z tego klucza własnościowego zaczął gadać, to by się tak nie zakałapućkał. Ale on do wolnościowców chciał trafić, więc od tej wolności wyszedł i na etosie ugrzązł :)

zaloguj się by móc komentować

gabriel-maciejewski @umami 13 września 2019 19:39
14 września 2019 07:58

Nie można prowadzić wydawnictwa w tych warunkach, w tej niszy i zatrudniać 5 pracowników bez dotacji

zaloguj się by móc komentować

gabriel-maciejewski @cbrengland 13 września 2019 18:57
14 września 2019 07:58

Myślę, że naród angielski to jest pojęcie otwarte

zaloguj się by móc komentować


gabriel-maciejewski @cbrengland 13 września 2019 17:42
14 września 2019 07:59

Może ma poczucie, że robi coś ważnego

zaloguj się by móc komentowaćgabriel-maciejewski @onyx 13 września 2019 15:32
14 września 2019 08:01

Tak, to jest mistrz nad mistrze

zaloguj się by móc komentować

gabriel-maciejewski @onyx 13 września 2019 15:25
14 września 2019 08:01

Ja pierniczę, kiedyś ktoś z tej telewizji chciał robić ze mną wywiad, ale szczęśliwie odmówiłem

zaloguj się by móc komentować

valser @gabriel-maciejewski 14 września 2019 07:58
14 września 2019 08:17

Narod angielski to pojecie zamkniete i niedostepne dla przygodnych, chociaz lojalnych. Natomiast otwarte jest pojecie narod brytyjski. 

 

zaloguj się by móc komentować


sigma1830 @gabriel-maciejewski
14 września 2019 10:14

Nie rozumiem, czemu  kosmici tak się uparli na te  łyżeczki. Co im szkodzą sztućce?

zaloguj się by móc komentować

umami @gabriel-maciejewski 14 września 2019 07:58
14 września 2019 11:54

Tak właśnie sobie myślałem. Nie kalkulowało mi się to.

zaloguj się by móc komentować

Janusz-Tryk @stanislaw-orda 14 września 2019 01:19
14 września 2019 18:04

No tak. Ale co świadczy na korzyść Randiego? Siwa broda?

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @Janusz-Tryk 14 września 2019 18:04
14 września 2019 19:41

Przeczytaj coś najpierw, a dopiero potem,   itd.

zaloguj się by móc komentować

cbrengland @valser 14 września 2019 08:17
14 września 2019 21:46

Jak zwał, tak zwał. Nie ma to znaczenia. Oni właśnie chcą, by było nie wiadomo co, ale że na pewno byli Wikingowie, a teraz Global Britain czyli, my i reszta świata i jakże to przypomina doktrynę innego narodu, bo już chyba nie wyznanie, narodu, który kiedyś był wybrany, a teraz już się sam wybrał, a ma kompana w tym Global Britain + USA. A reszta sobie może.

zaloguj się by móc komentować

cbrengland @gabriel-maciejewski 14 września 2019 07:59
14 września 2019 22:08

Gdy po raz pierwszy przeczytalem o Konfederacji Korony Polskiej, kto może zostać jej członkiem i że jest ona zbudowana na bazie tego, co do tej pory Grzegorz Braun dokonał, a dokonał wiele przecież, to nawet poczułem pewien przypływ entuzjazmu i jednak nadziei. Bo przecież chcielibyśmy, by Polska stała się monarchią. A dlaczego nie? W Hiszpanii tak się stało.

Ale "to już było i nie wróci więcej", jak mówią słowa piosenki.

zaloguj się by móc komentować

valser @cbrengland 14 września 2019 21:46
14 września 2019 23:35

Alez oczywiscie, ze ma to znaczenie. Sam wiesz, ze jakbys sprobowal nazwac Walijczyka Anglikiem to jest duza szansa przyjecia klepy na maske. Anglik i tylko Anglik jest dzentelmenem, cala reszta to moze sobie poaspirowac. Dla calej reszty jest Brytania zwana Wielka. Dla Hindusow, Szkotow i nawet dla Polakow. Brytania wlasnie po to zostala stworzona, zeby cala reszta z RPA, Indii, etc. nie czula sie wyobcowana.  Mozesz miec paszport brytyjski co najwyzej, a Anglikiem nigdy sie nie staniesz. To juz chyba Zydem jest latwiej zostac.

zaloguj się by móc komentować

cbrengland @valser 14 września 2019 23:35
15 września 2019 02:04

Ale to jest ten stereotyp, który funkcjonuje. A Anglik, to właśnie nie wiadomo kto, bo kto, Celt, potomek Rzymianina, Anglo-Saxon, czy jakiś mieszaniec Wikinga. Nie raz prostego Anglika w żartach w pubie, jak mi się jeszcze chciało, pytałem się, kim się czuje, dając mu powyższy przykład. Kończyło się śmiechem. To o czym piszesz, jakiś angielski dżentelmen, czy inny krykiet i tenis, to elita, wyrosła zupełnie obok albo raczej nad tymi, którzy gadali i gadają po angielsku tutaj na tej wyspie (a teraz już na całym świecie) i dla tej elity harowali i harują.

A jeszcze raz powtórzę to, co juz kiedyś pisałem. Najwyzszy czas pokazać tej ich (pseudo)kulturze Gest Kozakiewicza, a w najlepszym razie zobaczyć to, o czym piszę i docenić wreszcie nas, kulturę narodów, którą niszczy i chce zniszczyć ten "angielski i amerykański (bo to jego dziecko) gentlemen".

zaloguj się by móc komentować

Brzoza @cbrengland 15 września 2019 02:04
15 września 2019 05:25

To, że te sekty mają w ofertach tylko szity czasem opakowane w złotko, to wiadomo, ale pokazywanie im gestu? Po co i co dalej.

zaloguj się by móc komentować

valser @cbrengland 15 września 2019 02:04
15 września 2019 09:26

To, ze istnieje "kultura angielska" nie ulega zadnej watpliwosci dla mnie i nie interesuje mnie w tej chwili kto jakie geny posiada. Tutaj to wszyscy moglibysmy sie zdziwic.

zaloguj się by móc komentować


Grzeralts @valser 15 września 2019 09:26
15 września 2019 09:35

Właśnie te geny, kwestie rasowe, itp. świetnie służą zaciemnianiu istoty rzeczy. Nie chodzi o geny.

zaloguj się by móc komentować

Old-x @gabriel-maciejewski
7 października 2019 18:33

Wybacz autorze ale książek historycznych nie czytam z zasady. Clarke - pedofil, Assimow - żyd, Lem - wariat. To kogo ja mam czytać? Ja pytam poważnie! Na co dzień czytam książki i czasopisma popularno-naukowe. Ale czasem trzeba trochę się rozluźnić.Tak są jeszcze blogi i vlogi. Ale tam to ciągle jeden drugiego postponuje. I jak się w tym połapać. Książkę Clarka "Koniec dzieciństwa" przeczytałem. Obejrzałem też film, (przed chwilą). Panie Maciejewski Pańskie rozważania, ciekawe, nie dotyczą treści i przesłania książki. A najciekawsze, w tej książce, jest dla mnie pytanie/marzenie czy ludzka ewolucja już się skończyła. Czy rozwiniemy się w post ludzi, cokolwiek by to znaczyło? Czy rozwiniemy się sami czy może z pomocą obych?

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @Old-x 7 października 2019 18:33
7 października 2019 22:12

1/ co wynika z tego, ze Żyd?

2/ dlaczego wariat?

3/ a jakich obcych?

zaloguj się by móc komentować

Old-x @stanislaw-orda 7 października 2019 22:12
8 października 2019 09:07

I było mi się odzywać? Muszę się teraz tłumaczyć. :-)

Ad1. Długi czas żydzi byli mi obojętni. Ale gdy postawili polakom zarzut że, nic nie zrobili podczas II WŚ by ratować żydów. A teraz jeszcze 447. Przestałem im ufać.

Ad2. Lem sam, tak mówił o sobie w wywiadach. :-)

Ad3. Może takich jak w filmie "IT". A może tych co płyną na pontonach do Europy?

Ad0. Na filmy Polańskiego nie chodzę bo, nie umiem mu wybaczyć tego okropnego czynu. Zastanawiam się teraz czy mam książki Clarka wyrzucić?

Na marginesie: kilku "odważniaków" uznało Jaruzelskiego i Kiszczaka za infamisów. A Polański niegodny tego wyróżnienia?

zaloguj się by móc komentować

stanislaw-orda @Old-x 8 października 2019 09:07
8 października 2019 10:06

znaczy:

1/odpowiedialność zbiorowa

2/ to była autoironia

3/ obcy to raczej zwijają zastany lokalny segment cywilizacji

0/ na ten temat  słowem nie wspomniałem

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować