-

gabriel-maciejewski : autor książek, właściciel strony

Członek najtwardszego jądra czyli retoryka przedrewolucyjna

Bardzo rzadko robię tu reklamę politykom, a szczególnie politykom aspirującym. Dziś zrobimy jednak wyjątek. Oto wczoraj Przemek z Poznania przysłał mi sms, w którym znajdował się link do pogadanki, jaką dla zwolenników Konfederacji wygłosił Sławomir Mentzen. Nagranie nosi tytuł „I kto tu jest szurem?” i w zasadzie można by je rozpatrywać w kategorii popisu oratorskiego. Pan Mentzen w bardzo przystępny sposób wyjaśnia siedzącym na widowni ludziom jak działa mechanizm wyborów demokratycznych i dlaczego nie należy przywiązywać się do tak zwanych programów politycznych. Ja się ze Sławomirem Mentzenem zgadzam w tej kwestii, że to właśnie tak wygląda, że polityka to sztuka kokietowania emocjami, które ludzie kupują bądź z głupoty, bądź ze strachu, albo „przez rozum”, to znaczy że wydaje im się, że są cwańsi niż reszta, a polityk proponujący im emocjonalny deal mówi wyłącznie do nich, a nie o nich. To znaczy wierzą, że przekaz jawny jest w istocie przekazem podprogowym i brzmi – to tamci są durniami, nie wy. Sprawy mają się tak, że w zasadzie nie ma już czego ukrywać, Sławomir Mentzen niczego nie ukrywa. On wręcz zastawia pułapkę na polemistów i tylko czeka aż któryś bałwan nazwie go cynikiem i będzie próbował grać na tej zwyżce emocji. Nic nie ugra, bo wzbudzona w ten sposób emocjonalna fala, będzie za mała. Sławomir Mentzen, podobnie jak my wszyscy tutaj dobrze wie, co wzbudza emocje prawdziwe w elektoracie, który go popiera i wymienia te elementy po kolei. Na pierwszym miejscu są oczywiście Żydzi, na drugim pedały, dalej aborcja, podatki i Unia Europejska. Ja się powstrzymam na razie od krytyki i różnych żalów związanych z nieuwzględnieniem w tym pentagramie Kościoła i spraw jego. Żydzi muszą być albowiem każda polska rodzina ma zapłacić Żydom 100 tysięcy złotych, a do tego państwo rządzone przez PiS nie sprzedaje ziemi polskim rolnikom, albowiem trzyma ją dla Żydów. To są kwestie, które budzą wściekłość i entuzjazm jednocześnie, choć na sali – obstawiam w ciemno – nie ma ani jednego rolnika, który próbowałby kupić ziemię od państwa, jest za to cała masa osób odbierających co miesiąc dodatek 500 plus na swoje dzieci. Nie ma to jednak wpływu na ich ogląd rzeczywistości, albowiem polityka to sztuka wzbudzania emocji. W stanie wzmożenia emocjonalnego zaś ludzie gotowi są odebrać własnym dzieciom miskę zupy, byle tylko ich głód emocjonalny został zaspokojony. Żydom poświęca Sławomir Mentzen naprawdę dużo miejsca. Potem zaś od razu przeskakuje na sprawy związane z UE, zostawiając – jak sam mówi – gejów Braunowi, a aborcję Kai Godek. Ponieważ Sławomir Mentzen porusza miły memu sercu temat mechaniki wyborów, nie tylko parlamentarnych ale wyborów w ogóle, ja się będę teraz odnosił wyłącznie do wad i braków tego uwodzicielskiego schematu, który on w swoim przemówieniu zarysował. Zacznę od rzeczy najważniejszej, czyli od techniki poruszania serc. Ta musi zaczynać się w jakiejś strefie skrajności, nie można adresować politycznego przekazu do ludzi polityką niezainteresowanych lub ludzi polityki nierozumiejących. Komunikaty powinny być kierowane do tych, którzy polityką interesują się naprawdę. Ponieważ jednak, o czym Sławomir Menzten mówi w dalszej części swojego przemówienia, podając przykład PE, żadne istotne informacje dotyczące polityki do nas nie docierają, można sobie, na potrzeby lokalne, kreować dowolny obraz politycznych realiów. Można, albowiem koszta dotarcia do tych mas, które znajdują się pomiędzy skrajnościami są zbyt duże i mogą to robić jedynie te partie, które mają ogromne budżety. Organizacje dopiero startujące muszą odwoływać się do emocji skrajnych. Stąd Żydzi, pedały, aborcja i reszta. Ja może dopowiem to czego nie dodał Sławomir Mentzen stymulując emocje osób znajdujących się na sali. Ta metoda ma bardzo ograniczoną skuteczność i partia, której liderem był i jest nadal Janusz Mikke, przekonywała się o tym wielokrotnie. To znaczy, po przekroczeniu pewnego progu procentowego, należy gwałtownie zrezygnować z emocjonalnej retoryki, albowiem powoduje ona już nie zyski a straty w sondażach. Ten próg jest póki co niedookreślony, ale widząc zapał Sławomira Mentzena, sądzę, że wyznaczony zostanie on już w maju, a najpóźniej na jesieni. Tego co udawało się ugrać do tej pory starczyło w sam raz na to, by opędzić najważniejsze potrzeby życiowe samego Janusza Mikke, ale teraz liderów jest więcej i – o czym Sławomir Menzten dobrze wie – bez tych nowych liderów nie ma mowy, żeby wyskoczyć ponad 5 procent w sondażach. Liderami zajmiemy się później, teraz powróżmy trochę z fusów. Jeśli Sławomir Mentzen będzie stosował swoją metodę nadal i wygra, to znaczy dojdzie do 10 lub 11 procent, nie w sondażach, ale w realnym głosowaniu, czego mu szczerze życzę, bo chciałbym na własne oczy zobaczyć to co zaraz opiszę, spotka się z dwoma przeszkodami. Po pierwsze okaże się, że jego organizacja nie może dalej prowadzić swojej działalności, bez możnego, zagranicznego protektora, który postawi jakieś warunki, po drugie – o czym już wspomniałem - trzeba będzie zrezygnować z emocjonalnej retoryki, to znaczy przestać przezywać Żydów, pedałów, a może nawet zmienić zdanie w sprawie aborcji. Te dwie kwestie się ze sobą wiążą, albowiem – nie wymieniając nazwisk – rzec można, że utrzymanie skrajnej, politycznej retoryki możliwe jest tylko wtedy kiedy organizacja jest zasilana z zewnątrz i to poważnie. Tak poważnie, że może lekceważyć wszystkie grupy głosujące przeciwko niej. Jeśli takiego zasilania nie ma, musi iść na ustępstwa i kokietować inne, poza kierującymi się skrajnymi emocjami, grupy. Moment ten nie nadejdzie w jakiejś mitycznej przyszłości on się pojawi zaraz i to wynika wprost z opisu sytuacji politycznej jaki dał nam w swoim przemówieniu Sławomir Menzten.

Zatrzymajmy się na chwilę na elektoracie, który karmi się skrajnościami i na tym mitycznym centrum, które polityką się nie interesuje lub interesuje się nią w stopniu ograniczonym. Ja wyznaczyłbym inne kryteria oceny tych grup niż te, które zaproponował Sławomir Mentzen. Ci, którzy ekscytują się przeniewierstwami Żydów, pedałów i resztą, to ludzie z nadmiarem wolnego czasu, czyli ludzie opłacani przez państwo, którym – w myśl zasady opisanej przez Sławomira Mentzena – wydaje się, że ich sytuacja może ulec znacznej poprawie jeśli uda im się zmienić władzę lub tę władzę, wespół z innymi jakimiś grupami, przejąć. Mityczne, szarobure i niezorganizowane centrum, to ludzie, którzy nie dostają co miesiąc zapomóg od państwa i muszą się z tym państwem liczyć każdego dnia, bojąc się, by ich nie zniszczyło. To jest, moim zdaniem, bliższy realiom, opis elektoratu. I teraz rzecz ważna. Sławomir Mentzen próbuje nam zasugerować, że liderzy partii, która zaczyna swoją karierę od skrajności, są źródłem siły i sprawstwem głównym sondażowego sukcesu. Mówi przy tym też, że tylko dzięki przejęciu elektoratu narodowego, patria Wolność, czy jak ona się tam teraz nazywa, mogła znowu odetchnąć i ruszyć do przodu z nadzieją na większy sondażowy sukces. To nie musi być prawda, ale – uchylając czapki, bo kapelusza nie noszę, przed liderami Konfederacji – chciałbym w to wierzyć. Dlaczego to nie musi być prawda? Albowiem nie tylko Sławomir Mentzen zdaje sobie sprawę z tego jaka jest mechanika wyborów i nie tylko on – co zostało zadeklarowane wprost – chce odebrać głosy PiS. To samo chcą zrobić inni, a mam tu a myśli organizacje międzynarodowe, które elektorat Konfederacji określa zwykle słowami „żydzi i masoni”. Otóż żydzi i masoni mogą, bo czemu nie, mają przecież pieniądze, zechcieć odebrać głosy PiS, a także PO aranżując na polskiej scenie politycznej festiwal skrajnych emocji, na których uniosą się w górę skrajnie zorientowane politycznie organizacje. Takie jak Wiosna i Konfederacja. Przy czym liderom i jednej i drugiej organizacji będzie się przez cały czas wydawało, że działają samodzielnie i sami są źródłem siły i przyczyną sukcesu organizacji. To są najczęstsze złudzenia polityków, szczególnie tych, którzy dopiero zaczynają karierę. To niemożliwe – zawoła elektorat Konfederacji zgodnym głosem – żydzi są po stronie PiS. Otóż nie. Żydzi są po stronie każdego, kto w Polsce zdobywa znaczną przewagę sondażową i to samo dotyczy także organizacji reprezentowanej przez Sławomira Mentzena. Jeśli tylko uzyska ona odpowiednio wysokie poparcie żydzi pojawią się z całą pewnością i złożą stosowne propozycje oraz uwierzytelnienia. A będą przy tym tak grzeczni i sympatyczni, że obezwładnią tym nawet Grzegorza Brauna. Taka bowiem jest wykładnia realiów polskiej polityki. Stąd właśnie wynika komizm w zachowaniu skrajnych organizacji politycznych, które ze srogimi bardzo minami wchodzą na arenę, z zamiarem tresowania lwa. Tyle, że z przeciwnej strony wybiega nie lew, ale szansonistka, wyśpiewująca różne kuplety, od czego wszyscy głupieją. Dopiero potem pojawia się pan w garniaku z plikiem umów pod pachą. Nie inaczej będzie i tym razem.

Teraz trochę poważniej. Próbuje nas przekonać Sławomir Mentzen, że jego sposób widzenia polityki ma poparcie w dowodach naukowych i powołuje się na jakąś ekspertyzę, którą zamówił, a także na jednorazową próbę, która została – przypadkiem – przeprowadzona przy okazji wyborów samorządowych w województwach północnych. Zarówno ta ekspertyza jak i jednorazowa próba nie mają nic wspólnego z nauką. Retoryka zaś, którą posługuje się Sławomir Mentzen to po prostu retoryka rewolucyjna zaproponowana niegdyś przez profesora Lenina i docenta Trockiego. Tyle, że zamiast klasy robotniczej, elektryfikacji wsi, planu 5 letniego i imperializmu mamy żydów, pedałów, aborcję i całą resztę. Spostrzeżenie to prowadzi nas do innego niż zaproponowany przez Sławomira Mentzena opisu Unii Europejskiej. Otóż nie jest tak, że Unia, chce zostać jakimś superpaństwem, to są jedynie deklaracje bez pokrycia. Bez Wielkiej Brytanii bowiem Unia nie zostanie żadnym superpaństwem. A nawet z GB byłby z tym kłopot. Wspominanie Spinellego w tym przemówieniu, ma zdaje się jedno tylko zadanie – przyciągnięcie zwolenników Krzysztofa Karonia, którego nazwiska Sławomir Mentzen przytomnie nie wymawia, żeby czasem dyskusja nie została przesunięta na niego. Kiedy bowiem karmi się ludzi emocjami trzeba brać pod uwagę, także to, że ktoś może z boku podsypać im treściwszej paszy i położyć jeśli nie cały, to przynajmniej pół projektu. Mnie tam stać na wymienienie wszystkich nazwisk, albowiem troska o sondaże nie jest moją troską. Czy ja się dziwię temu, że partia uważająca siebie za prawicową posługuje się rewolucyjną retoryką? Nie. Albowiem każda organizacja polityczna musi zacząć swoją działalność od złożenia oferty i zaprezentowania potencjału. Ofertę tę składa rzekomo wyborcom i im prezentuje ten potencjał, ale to nie jest prawda, albowiem do wyborców mówi się przez emocje. Oferta dotyczy kogoś innego. Kogo? Żydów i masonów, rzecz jasna, tych co rządzą światem. Wróćmy do UE, która nie zostanie żadnym superpaństwem. Będzie za to grillowana na różne sposoby, po to, by ulec ostateczne dewastacji. Do tego potrzebna jest jak największa ilość skrajnych organizacji, posługujących się emocjonalną retoryką i przekonanych, że tylko one mogą zmienić sytuację na lepsze. To jest program znany z Rosji i z Austro -Węgier przed I wojną światową. Mechanizm istotny jest taki – wskutek walk frakcyjnych w pionach administracji państwowej, a także wskutek nacisków z zewnątrz, bardzo perfidnych i w zasadzie ciągłych, dochodzi na dużych obszarach, w miarę ustabilizowanych, do nawarstwiania się administracyjnych, politycznych, prawnych i kryminalnych absurdów, których w żaden sposób nie da się zlikwidować natychmiast. Ponieważ nacisk z zewnątrz jest stały one się multiplikują wykładniczo. Sytuacja jest pozornie nie do wytrzymania, bo przybywa niezadowolonych, wzrastają wewnętrzne napięcia i sytuacja grozi eksplozją. Tyle, że nie można do niej dopuścić do momentu, aż pojawi się organizacja, która zapewni, że na określonym terenie zapanuje ład i porządek. Organizacja taka pojawia się zawsze, no chyba, że teren – jak Austro-Węgry przez I wojną – przeznaczony jest do parcelacji. Wtedy pojawia się kilka organizacji. Organizacja ta dobrze wie, że należy posługiwać się skrajnie emocjonalną retoryką, czyli obiecywać co się tylko ludziom zamarzy, bez najmniejszej chęci realizacji tego planu. Dlaczego tak? Albowiem nie po to się destabilizuje etapowo sytuację na jakimś obszarze, by ją potem reformować i poprawiać, ale po to, by za pomocą wyznaczonych ludzi, dokonać zmiany władzy i zmiany stosunków własności, czyli urządzić w spokojnym dotychczas terenie prawdziwe piekło na ziemi. Powoływanie do życia lub prowokowanie powstawania partii o programach emocjonalnych i skrajnych jest częścią tego procesu. Liderzy tych partii zaś, nie wiedzieć czemu, wierzą, że czeka ich stabilizacja i prosperity, czyli w najgorszym razie, jeśli nie reformowanie Unii, to wesoła zabawa w prowokatora, prowadzona w ławach PE, o czym Sławomir Mentzen mówi wprost. Tak nie będzie i lepiej żebyście to wszyscy zrozumieli. Czemu służy w istocie to gadanie o unijnym superpaństwie? Temu, by centrum nadchodzącej rewolucji islamskiej przesunąć na obszar Europy Środkowej. Gadanie o superpaństwie służy zasłonięciu słabości starej Unii, temu też służy opowiadanie o Europie dwóch prędkości. Nie będzie żadnej Europy dwóch prędkości, bo nie o to chodzi. Jak bardzo Europa chce ocaleć przekonamy się wkrótce. Jeśli Francuzi zaczną mordować czarnych, to znaczy, że bardzo chce, jeśli tego nie zrobią, to znaczy, że Francja będzie terenem nowego socjotechnicznego eksperymentu, którego wstępną fazę właśnie oglądamy. Jak zauważył Sławomir Mentzen, prawda o funkcjonowaniu UE jest przed naszymi oczami ukryta, myślę, że podobnie jest z prawdą o funkcjonowaniu polityki w Polsce. Możemy jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że to nie liderzy partii są źródłem władzy i siły organizacji. Jeśli zaś idzie o poparcie wyborców w sondażach, to struktura wzrostu jest taka jak ją opisałem wyżej – skrajna retoryka skutkuje tylko do pewnego momentu, potem trzeba ją porzucić, a co za tym idzie zmienić target. Jeśli organizacja uzyska protekcję, a potem zdobędzie władzę, musi wręcz rozprawić się z dotychczasowymi zwolennikami i postawić na nowych. Taka jest polityczna praktyka realizowana od tysiącleci i Sławomir Mentzen nic w tym zmienić nie może.

Pozostaje jeszcze jedna kwestia, kwestia liderów. Konfederacja ma ich nadprogramową liczbę. Nie wiem czy powodowany lekkomyślnością, czy może sprytem, Sławomir Mentzen zlekceważył wyraźnie i dobitnie innych, poza Korwinem i sobą samym liderów Konfederacji. Brauna odesłał do piaskownicy z pedałami, a Kai Godek kazał się zajmować aborcją. Narodowców nawet nie wymienił z nazwiska. Można by powiedzieć, że to wynik braku doświadczenia, ale może nie, może celem całej tej działalności jest po prostu promocja biura doradztwa podatkowego, które Sławomir Mentzen prowadzi. Oby nie, ale możliwość taką należy brać pod uwagę. Lapsus wyżej opisany uważam więc za objaw niedoświadczenia, nie politycznego nawet, ale towarzyskiego. Nie wyobrażam sobie, by Grzegorz Braun w publicznym przemówieniu, pominął choćby jedno nazwisko jakiegoś swojego współpracownika. To jest rzecz nie do pomyślenia. Albo, żeby się o nim wyraził w sposób lekko choćby lekceważący.

Jak wiecie, w odróżnieniu od Sławomira Mentzena, nie szukam potwierdzeń swoich racji w dowodach naukowych, pseudonaukowych, czy innych, sugerujących, że mają owe racje jakąś twardą i niewzruszoną podstawę. Często za to porównuję sytuacje życiowe i polityczne z opisem literackim albo z jakimiś wypadkami z odległej przeszłości. Czynię tak, albowiem nie zabiegam o popularność polityczną i mogę sobie na takie ekstrawagancje pozwolić. Moim zdaniem najbardziej przytomny opis walk frakcyjnych i ich konsekwencji, a także techniki zdobywania władzy w okolicznościach bardzo dynamicznych, daje nam historia hiszpańskiego oficera Lope De Aguirre, która doczekała się dwóch ważnych ekranizacji, jednej hiszpańskiej, a drugiej niemieckiej. Porzućmy prawdziwą historię Lope i skupmy się na tych dwóch filmach. W pierwszym, zatytułowanym „El Dorado” i wyreżyserowanym przez Carlosa Saurę, widzimy, jak głęboko i poważnie Aguirre myśli o zdobyciu władzy w ekspedycji maszerującej przez dżunglę i jak serio się do tego przygotowuje. Jest ostatnim człowiekiem, który deklaruje chęć przejęcia władzy, a kiedy ją zdobywa, rządzi żelazną ręką. Ci wszyscy zaś, którzy wcześniej po nią sięgnęli likwidując wspólnie z Lope, królewskiego namiestnika, także są już martwi, albowiem zabiła ich przedwcześnie ujawniona ambicja. Tak to trzeba określić – przedwcześnie ujawniona ambicja ma właściwości zabójcze. I o tym trzeba zawsze pamiętać. W drugim filmie, reżyserowanym przez Herzoga, Lope zagrał Klaus Kinsky i obraz ten kończy się smutną bardzo sceną. Lope przejmuje władzę, ale nie rozumie, że zwariował, a wszyscy jego towarzysze nie żyją. Płynie sam, po wielkiej rzece, na drewnianej tratwie, którą obsiadło stado małp. I do nich bez przerwy przemawia obiecując im złote góry i wielkie wpływy na dużych obszarach. Małpy zaś piszczą z zadowolenia, choć pewnie trochę się boją.

 

Czekajmy do wyborów i wtedy zobaczymy jak rozwinie się sytuacja. Zapraszam na stronę www.prawygornyrog.pl

 

Przypominam też, że promocja obejmująca twa tomy wspomnień Edwarda Woyniłłowicza i Autobiografię Mościckiego kończy się w środę.

 

A oto całe przemówienie Sławomira Mentzena

 

https://www.youtube.com/watch?v=ev1YBU86aHU&t=22s

 

Byłbym zapomniał, trzeba jeszcze wyjaśnić o co chodzi z tym członkiem. Oto nie wiedzieć czemu Sławomir Mentzen przywołuje nagle Józefa Orła i nazywa go członkiem najtwardszego jądra Jarosława Kaczyńskiego. Szczerz mnie to ubawiło, a Sławomir Menzten wybrnął z tego lapsusu z wdziękiem, co należy mu zapisać na plus.tagi: żydzi  unia  wybory  sondaże  konfederacja  sławomir mentzen 

gabriel-maciejewski
29 kwietnia 2019 09:45
101     3977    17 zaloguj sie by polubić
komentarze:
gorylisko @gabriel-maciejewski
29 kwietnia 2019 10:21

no to będzie się działo... ostatnio myślałem o powrocie do Polski ale zaczynam się zastanawiać czy jakieś nowe WCzK nie powstanie... moż nie z orłem z koroną ale z menorą ??

a tak powracając do śp. Tadeusza Plucińskiego on po prostu był... aktor to aktor ale w jego przypadku to było istnienie albo bycie... co do emocji moim zdaniem był on dyżurnym pacho prl... do amanta to chyba było za daleko

ciekawe kiedy powstaną pierwsze jaczejki...

zaloguj się by móc komentować

valser @gabriel-maciejewski
29 kwietnia 2019 10:44

Profesor Swiecicki sie nie obgoni z robota. Pacjentow przybywa.

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @gabriel-maciejewski
29 kwietnia 2019 11:02

Pięknie po prostu.. 

Musiałam się najpierw pośmiać i bynajmniej nie lapsusu. Mam wyraźne skrzywienie coryliańskie:)

Też coś wczoraj znalazłam w duchu moich zeszłorocznych tu pisanin i nawet przedstawię publiczności jak się odgonię z zajęciami..

:)

 

zaloguj się by móc komentować

JarekBeskidy @gabriel-maciejewski
29 kwietnia 2019 11:24

Na temat wsparcia dla konfederacji z zewnątrz nic nie wiadomo, jedynie Braun poważnie mruga do Chińczyków, zapraszając ich armię do Polski 

zaloguj się by móc komentować

gabriel-maciejewski @JarekBeskidy 29 kwietnia 2019 11:24
29 kwietnia 2019 11:28

Poczekaj, aż uzyskają większe poparcie

zaloguj się by móc komentować

gabriel-maciejewski @Maryla-Sztajer 29 kwietnia 2019 11:02
29 kwietnia 2019 11:28

bez szału, żeby tam zaraz piękne

zaloguj się by móc komentować


gabriel-maciejewski @gorylisko 29 kwietnia 2019 10:21
29 kwietnia 2019 11:29

To jeszcze nie czas na jaczejki

zaloguj się by móc komentować

jolanta-gancarz @gabriel-maciejewski
29 kwietnia 2019 11:34

Retoryka zaś, którą posługuje się Sławomir Mentzen to po prostu retoryka rewolucyjna zaproponowana niegdyś przez profesora Lenina i docenta Trockiego. Tyle, że zamiast klasy robotniczej, elektryfikacji wsi, planu 5 letniego i imperializmu mamy żydów, pedałów, aborcję i całą resztę.

"Elektryfikacja" była na potrzeby lokalne, czyli SM, kandydat na prezydenta Torunia AD 2018:

Moją wizją jest to, aby Toruń był miastem w którym życie jest bardzo przyjemne, tanie, gdzie opłaty za wodę, wywóz śmieci, za bilety autobusowe są dostosowane do poziomu zarobków. Obecnie są na takim poziomie jak w dużych miastach, a wynagrodzenia nie - uważa Mentzen.

Ż, p, a i cała reszta jest na skalę globalną. Córki Elwiry wymowny p. Sławomir (wkrótce potencjalnie 1500+) nie ma, ale imię nie jest chyba wystarczającą gwarancją bezpieczeństwa?

 

zaloguj się by móc komentować

Caine @gabriel-maciejewski
29 kwietnia 2019 11:36

Małpy zaś piszczą z zadowolenia

O tak.

 

 

Odnośnie Francuzów, selekcja uchodźców pozostaje tematem internetowego prężenia muskułów. Celują w tym ludzie pokroju znajomego trzydziestolatka, który po krótkim epizodzie w mundurze wybrał karierę permanentnie bezrobotnego. Zasiłki od Republiki i strapionej rodziny dzieląc między rozrywki i kolekcję strzelb typu Mauzer, które prezentuje na tle hitlerowskiej flagi.

zaloguj się by móc komentować

gabriel-maciejewski @jolanta-gancarz 29 kwietnia 2019 11:34
29 kwietnia 2019 11:37

Nie rozumiem o co chodzi z tą Elwirą

zaloguj się by móc komentować

jolanta-gancarz @JarekBeskidy 29 kwietnia 2019 11:24
29 kwietnia 2019 11:39

Powiązania jak powiązania, ale nitki jakieś wystają. Tylko nie wiadomo komu...

https://nczas.com/2019/04/27/niebywale-portal-braci-kleczacych-probuje-powiazac-kozlowska-z-konfederacja-bo-kiedys-byl-jej-promotorem-na-studiach/

Osadczy to wyjątkowa kreatura zresztą, niestety ulubiony do niedawna ekspert RM w sprawach ukraińskich.

zaloguj się by móc komentować

mniszysko @gabriel-maciejewski
29 kwietnia 2019 11:40

Nie wiem komu ofertę składa Grzegorz Braun czy pani Kaja Godek. Ale mam wrażenie, że całe środowisko Korwina z panem Mentzenem włącznie kieruje swoją ofertę do wielki korporacji międzynarodowych.

Wskazuje na to ich alergia na zakaz handlu w niedzielę i szermowanie hasłem reprywatyzacji. Zwłaszcza to ostatnie u nich jest podstępne. Jak się bliżej i uważniej przypatrzeć to wcale nie chodzi im o wzmocnienie własności prywatnej (tutaj nie wychodzą poza pojęcie konta w banku) ale o to, aby jak najwięcej domen w naszym kraju wyjąć spod domeny państwa i przekazać bliżej nie określonym organizacjom międzynarodowym co to nie są państwowe, eh!

 

zaloguj się by móc komentować

gabriel-maciejewski @mniszysko 29 kwietnia 2019 11:40
29 kwietnia 2019 11:42

Aż tak dokładnie się nie przyglądałem programowi. Odniosłem się tylko do tego wystąpienia, bo mi je podsunięto

zaloguj się by móc komentować

jolanta-gancarz @gabriel-maciejewski 29 kwietnia 2019 11:37
29 kwietnia 2019 11:43

Za ciotką Wiki: Niespodziewający się niczego Aguirre i jego ludzie zostali zaskoczeni podczas postoju w niewielkim wówczas miasteczku Barquisimeto w Wenezueli i zmuszeni do kapitulacji. Tuż przedtem Aguirre zamordował własną córkę („by osoba, którą tak kochałem, nie poszła do łóżka z byle kim”).

Sławomir Mentzen ma syna i dwie córki...

http://torun.wyborcza.pl/torun/56,48723,24001659,slawomir-mentzen,,3.html

zaloguj się by móc komentować

valser @gabriel-maciejewski 29 kwietnia 2019 11:42
29 kwietnia 2019 12:52

wszystkie partie i politycy maja tek sam program, ktory da sie strescic w jednej formule - wybierz nas, a my za ciebie zdecydujemy.

19 maja w Szwajcarii jest referendum w sprawie reformy podatkowej i ubezpieczen spolecznych oraz kontroli posiadania broni. Nie chodzi o zmiane kryterium dostepu, tylko kontrole jak sie juz bron posiada, muzea, kolekcjonerow, posiadaczy, ktorzy nie korzystaja aktywnie z broni na strzelnicy. Mowiac inaczej - bron musi byc w uzyciu na strzelnicy i pod kontrola.

Do tego wszystkiego nie potrzeba zadnych posrednikow Mentzenow, Tuskow czy Gowinow, ktorzy jak zwykle wszystko wiedza lepiej.

Ja tego Mentzena przestalem sluchac po kilku minutach jak zaczal pierdzielic, ze pojedynczy glos nic nie znaczy, ze racjonalnie wybory nie maja sensu.

One nie maja sensu dlatego, ze samemu nie decyduje sie o konkretnych sprawach, tylko wybiera jakis Berkowiczow, ktorzy beda decydowac. A nawet jak sie juz pojdzie do tej obwodowej komisji i odda glos na swojego delegata to i tak po godzinie dwudziestej w komisji wyborczej idzie nocna zmiana, ktora liczy glosy. Tam juz zadnych naborow na ochotnika nie ma. Sami swoi, ktorzy robia wynik.

Wymyslili oszusci przezroczyste urny w celu zamaskowania i odwrocenia uwagi od sedna sprawy. A przeciez organizacja wyborow to jest prosta sprawa jak obsluga internetowego konta bankowego. Masz PIN, haslo, token, osobista identyfikacje i oddajesz glos w domu w internecie. Robisz zabezpieczenia na poziomie obslugi bankowej i jest pozamiatane. No, ale nikt z tych oszustow i zlodziei na takie rozwiazanie nie pojdzie, bo by sie okazalo, ze nawet wlasna rodzina sie od nich moze plecami odwrocic.

 

 

zaloguj się by móc komentować


bendix @valser 29 kwietnia 2019 12:52
29 kwietnia 2019 14:17

A kto wrzuca tematy na te referenda i jakie ma możliwości ich moderacji?

zaloguj się by móc komentować

valser @Matejek 29 kwietnia 2019 13:47
29 kwietnia 2019 14:46

Zieba to swir i hochsztapler. Nie ma co wiecej o nim gadac. Szkoda czasu. A z ludzmi, ktorzy tego szamana maja za uzdrowiciela trzeba unikac. To jest grozne bo chodzi o zdrowie i zycie.

https://joemonster.org/filmy/97381/Nobel_gwarantowany_5_minut_i_po_zawale_

 

zaloguj się by móc komentować

Matejek @valser 29 kwietnia 2019 14:46
29 kwietnia 2019 14:51

nie o nim, a o niemożliwym dla nas vir

zaloguj się by móc komentować

Matejek @Matejek 29 kwietnia 2019 14:51
29 kwietnia 2019 14:52

niemożliwym = obecnie nierealnym

zaloguj się by móc komentować

bolek @valser 29 kwietnia 2019 12:52
29 kwietnia 2019 15:24

"One nie maja sensu dlatego, ze samemu nie decyduje sie o konkretnych sprawach, tylko wybiera jakis Berkowiczow, ktorzy beda decydowac."

Dlatego jakiś czas temu, przysposobiłem sobie na własny użytek hasło tow. Blumsztajna i... p!@#$ę nie głosuję.

PS

Mam nadzieję, że nie będzie jakichś "konsekwencji" za ten mój OT kamingałt. Mam nadzieję, ponieważ jak się przyznałem, że byłem na nie przy wejściu do UE to mnie Toyah zbanował :D

zaloguj się by móc komentować

bendix @bolek 29 kwietnia 2019 15:24
29 kwietnia 2019 15:45

Postąpiłeś wyjątkowo głupio wtedy. Pomyśl czemu. Juz o tym valserowi kiedys pisalem.

Teraz powtarzasz to samo.

zaloguj się by móc komentować

valser @bolek 29 kwietnia 2019 15:24
29 kwietnia 2019 15:48

te wszystkie strategie "mniejszego zla" w zwiazku z wyborami sa dokladnie tym samym co budowanie "drugiej Japonii" i "walka o jakosc proszku do prania". Ja nie biore w tym udzialu bo to sa substandardowe wybory.

Niestety nie mam zasobow i kilkudziesieciu zdeterminowanych podkomednych, bo wtedy po dobrym rozpoznaniu bym zaczal generalne sprzatanie od gory zaczynajac. A tak pozostaje prowadzic prywatna cicha wojenke. O zadnej wspolpracy nie moze byc jednak mowy.

zaloguj się by móc komentować

bendix @gabriel-maciejewski
29 kwietnia 2019 16:19

Nie chodzi o "strategię mniejszego zła" tylko o skuteczność w danej sytuacji.

Agent Giertych Was w maliny wtedy wpuścił. Sam to przyznałeś.

zaloguj się by móc komentować

bendix @bendix 29 kwietnia 2019 16:19
29 kwietnia 2019 16:20

Oczywiście do Valsera to było.

zaloguj się by móc komentować

valser @bendix 29 kwietnia 2019 16:19
29 kwietnia 2019 16:34

Zgadza sie. Chodzi o skutecznosc.

Powiedzmy, ze chodzi o to, zeby placic VAT taki jak w Szwajcarii, czyli 7,7%.

W polskiej sytuacji zmiana prawna, konstytucajny, ustawowa jest niemozliwa wiec jedyne wyjscie jest przejsc w strefe wolnosci gospodarczej, zwana przez zlodziei rzeczywistych "szara strefa", nie skladac deklaracji i nie placic. Skutecznosc moze nie 100% bo jednak wystawione geszefty typu stacja benzynowa musza paragon z VATem wystawic i wlewajac benzyne do baku trzeba ten VAT przez posrednika zaplacic. Tym nie mniej jest to skuteczna droga. Za kazdym razem gdzie sie da, to tak robie bedac w Polsce. I jest obojetne czy premierem bedzie Morawicki czy inny Tusk. Ta strategia sie nie zmienia.

Agent Giertych nigdzie nas nie wypuscil. Pogadal glupoty i poszedl. Tak samo jak Toyah. Pogadal, zbanowal i poszedl. Ta sa sprawy dzis bez znaczenia. Ostatecznie liczy sie tylko to ile po tych zlodziejskich operacjach zostaje ci w kieszeni. Oczywiscie, ze sa tzw. legalisci, ktorzy beda sie upierac, ze prawa trzeba przestrzegac w kazdym przypadku, ale to sa glupoty, ktorym nie mam zamiaru ulegac.  Legalistow to najchetniej bym wyslal do jakiegos Auschwitz w ramach eksperymentu i popatrzyl jak im z tym przestrzeganiem prawa w kazdym przypadku idzie?

 

zaloguj się by móc komentować

klon @gabriel-maciejewski
29 kwietnia 2019 16:53

>>>Oczywiscie, ze sa tzw. legalisci, ktorzy beda sie upierac, ze prawa trzeba przestrzegac w kazdym przypadku, ale to sa glupoty, ktorym nie mam zamiaru ulegac.<<<

Zgadzam się. Zrozumiałem to w pełni, gdy poczytałem o kryzysie finansowym we Włoszech- 2014r. Gdyby nie szara strefa ( MAFIA :-) ), Włochy byłyby w tym samym punkcie, co Grecja... 

Dlatego obawiam się trochę "uszczelniania" polskiego systemu fiskalnego.....zero niezależności od władz....

ps. Ówczesny rząd i ministra finansów prezydent Włoch "zmienił" po ....konsultacji  z Merkel ( na życzenie ? ).
Jawnie o tym mówił w wywiadzie dla prasy - już po całej akcji.....
 

zaloguj się by móc komentować

darkside @gabriel-maciejewski
29 kwietnia 2019 16:56

"Żydzi, pedały i aborcja" to piaskownica. Przedefiniowanie, w oparciu o Pismo Święte, roli kobiety u boku mężczyzny - to będzie rewolucja. Jeżeli kobieta jest wybierana na przewodnika mężczyzny - to zawsze jest to wybór z inspiracji szatana. Zawsze, to już jest zapisane w Rdz 3. Zawsze, bo choćby była to "królowa w złotej sukni?", czy matka kapłana - to niszczy pozycję mężczyzny/ojca, co jest jednym z głównych celów księcia ciemności. 

Pana "kobiecy" wpis z przed kilku dni jest fundamentalny do rozpoczęcia rozmów o organizacji Rzeczypospolitej Polskiej po odzyskaniu niepodległości... w przyszłości. 

Mądre kobiety chyba rozumią, że wybór jest: albo zgodnie z wolą Boga jako wsparcie u boku mężczyzny w chrześcijańskim Królewstwie Polskim, albo rola, jaką przewiduje kobiecie islam w kalifacie centralnej Europy. 

PS. W ostatnich wyborach prosiłem żonę, aby nie brała udziału w wyborach - choć miała zamiar oddać głos dokładnie tak jak ja, ale z zupełnie innej motywacji (o tym Pan pisał w tamtym wpisie) - gdyż nie jest rolą kobiety podejmowanie decyzji o Państwie. W posłuszeństwie mnie posłuchała i została w domu, co biorąc pod uwagę jej charakter, było "lekkim szokiem" dla mnie ;) Pomogła wieloletnia wspólna modlitwa i formacja chrześcijańska. Dla innych może "średniowieczne zacofanie", no i w sumie - tak patrząc na "rozwój roli kobiety" od oślepienia - to będzie miał rację, a szatan pierwszy jemu ją przyzna. 

Ps2. Sorry za te częste u mnie "satanizmy", ale ciężkie doświadczenia życiowe zredukowały mi postrzeganie postaw tylko dwubiegunowo:  za glosem Jezusa, lub szatana - nie ma żadnych trzecich dróg i kompromisowych postaw. Trzecia jest też szatana, tylko okrężna do piekła po pozłacanej zjeżdżalni. 

zaloguj się by móc komentować

darkside @gabriel-maciejewski
29 kwietnia 2019 16:58

"Żydzi, pedały i aborcja" to piaskownica. Przedefiniowanie, w oparciu o Pismo Święte, roli kobiety u boku mężczyzny - to będzie rewolucja. Jeżeli kobieta jest wybierana na przewodnika mężczyzny - to zawsze jest to wybór z inspiracji szatana. Zawsze, to już jest zapisane w Rdz 3. Zawsze, bo choćby była to "królowa w złotej sukni?", czy matka kapłana - to niszczy pozycję mężczyzny/ojca, co jest jednym z głównych celów księcia ciemności. 

Pana "kobiecy" wpis z przed kilku dni jest fundamentalny do rozpoczęcia rozmów o organizacji Rzeczypospolitej Polskiej po odzyskaniu niepodległości... w przyszłości. 

Mądre kobiety chyba rozumią, że wybór jest: albo zgodnie z wolą Boga jako wsparcie u boku mężczyzny w chrześcijańskim Królewstwie Polskim, albo rola, jaką przewiduje kobiecie islam w kalifacie centralnej Europy. 

PS. W ostatnich wyborach prosiłem żonę, aby nie brała udziału w wyborach - choć miała zamiar oddać głos dokładnie tak jak ja, ale z zupełnie innej motywacji (o tym Pan pisał w tamtym wpisie) - gdyż nie jest rolą kobiety podejmowanie decyzji o Państwie. W posłuszeństwie mnie posłuchała i została w domu, co biorąc pod uwagę jej charakter, było "lekkim szokiem" dla mnie ;) Pomogła wieloletnia wspólna modlitwa i formacja chrześcijańska. Dla innych może "średniowieczne zacofanie", no i w sumie - tak patrząc na "rozwój roli kobiety" od oślepienia - to będzie miał rację, a szatan pierwszy jemu ją przyzna. 

Ps2. Sorry za te częste u mnie "satanizmy", ale ciężkie doświadczenia życiowe zredukowały mi postrzeganie postaw tylko dwubiegunowo:  za glosem Jezusa, lub szatana - nie ma żadnych trzecich dróg i kompromisowych postaw. Trzecia jest też szatana, tylko okrężna do piekła po pozłacanej zjeżdżalni. 

zaloguj się by móc komentować

darkside @gabriel-maciejewski
29 kwietnia 2019 16:59

"Żydzi, pedały i aborcja" to piaskownica. Przedefiniowanie, w oparciu o Pismo Święte, roli kobiety u boku mężczyzny - to będzie rewolucja. Jeżeli kobieta jest wybierana na przewodnika mężczyzny - to zawsze jest to wybór z inspiracji szatana. Zawsze, to już jest zapisane w Rdz 3. Zawsze, bo choćby była to "królowa w złotej sukni?", czy matka kapłana - to niszczy pozycję mężczyzny/ojca, co jest jednym z głównych celów księcia ciemności. 

Pana "kobiecy" wpis z przed kilku dni jest fundamentalny do rozpoczęcia rozmów o organizacji Rzeczypospolitej Polskiej po odzyskaniu niepodległości... w przyszłości. 

Mądre kobiety chyba rozumią, że wybór jest: albo zgodnie z wolą Boga jako wsparcie u boku mężczyzny w chrześcijańskim Królewstwie Polskim, albo rola, jaką przewiduje kobiecie islam w kalifacie centralnej Europy. 

PS. W ostatnich wyborach prosiłem żonę, aby nie brała udziału w wyborach - choć miała zamiar oddać głos dokładnie tak jak ja, ale z zupełnie innej motywacji (o tym Pan pisał w tamtym wpisie) - gdyż nie jest rolą kobiety podejmowanie decyzji o Państwie. W posłuszeństwie mnie posłuchała i została w domu, co biorąc pod uwagę jej charakter, było "lekkim szokiem" dla mnie ;) Pomogła wieloletnia wspólna modlitwa i formacja chrześcijańska. Dla innych może "średniowieczne zacofanie", no i w sumie - tak patrząc na "rozwój roli kobiety" od oślepienia - to będzie miał rację, a szatan pierwszy jemu ją przyzna. 

zaloguj się by móc komentować

darkside @gabriel-maciejewski
29 kwietnia 2019 17:00

"Żydzi, pedały i aborcja" to piaskownica. Przedefiniowanie, w oparciu o Pismo Święte, roli kobiety u boku mężczyzny - to będzie rewolucja. Jeżeli kobieta jest wybierana na przewodnika mężczyzny - to zawsze jest to wybór z inspiracji szatana. Zawsze, to już jest zapisane w Rdz 3. Zawsze, bo choćby była to "królowa w złotej sukni?", czy matka kapłana - to niszczy pozycję mężczyzny/ojca, co jest jednym z głównych celów księcia ciemności. 

Pana "kobiecy" wpis z przed kilku dni jest fundamentalny do rozpoczęcia rozmów o organizacji Rzeczypospolitej Polskiej po odzyskaniu niepodległości... w przyszłości. 

Mądre kobiety chyba rozumią, że wybór jest: albo zgodnie z wolą Boga jako wsparcie u boku mężczyzny w chrześcijańskim Królewstwie Polskim, albo rola, jaką przewiduje kobiecie islam w kalifacie centralnej Europy. 

zaloguj się by móc komentować

darkside @gabriel-maciejewski
29 kwietnia 2019 17:04

Przepraszam za powielanie, nie ładowało wpisów. Jak Parasol może to niech usunie powtórki - ja nie wiem jak. 

zaloguj się by móc komentować

klon @gabriel-maciejewski
29 kwietnia 2019 17:12

>>>Francja będzie terenem nowego socjotechnicznego eksperymentu, którego wstępną fazę właśnie oglądamy.<<<

Czy tylko Francja? Może dotyczy to każdego miejsca  gdzie chcą się "ukryć" ..... Stany Zjednoczone od '63 są modyfikowane
  

zaloguj się by móc komentować

bendix @valser 29 kwietnia 2019 16:34
29 kwietnia 2019 17:13

Chyba zapomniałeś co Ci napisałem. Głupio zrobiłeś że poszedłeś głosować na nie. Przypomnę Ci:

TRZEBA BYŁO FREKWENCJĘ ZERWAĆ!

To ile się pomyj na mnie wylało wtedy że tak twierdziłem to moje. Wpuścił Was Giertych w kanau. Bo po to był zrobiony żeby frekwencja była i głupcy to łyknęli... :(((

Co do Vatu w Szwajcarii to już dyskutowaliśmy wielokrotnie i nie potrafisz dać przekonywującego uzasadnienia dlaczego jest tak dobrze a jest tak źle (niski vat i najwyższe ceny)

A alk już jest tego dobitnym przykładem - brak akcyzy, niski vat a alku 2x droższe niż w okolicznym łez padole...

zaloguj się by móc komentować

qwerty @valser 29 kwietnia 2019 15:48
29 kwietnia 2019 17:16

udział w wyborach ma zawsze sens, bowiem daje sznase na jakiekolwiek zaminy/modyfikacje/... i dopuszcza nowe stada 'bohaterów' do żeru, co skutkuje zażartą walka o kasę i to zawsze jakieś pozytywy dla 'stada baranów' wymusza, ot. nawet i 500+/etc jest sukcesem 'stada',

zaloguj się by móc komentować

Matejek @valser 29 kwietnia 2019 14:46
29 kwietnia 2019 17:17

jeżeli chodzi o zdrowie i życie /czy to duszy, czy ciała/, to sprawa jest poważna, często śmiertelnie poważna i naprawdę trzeba sobie najpierw kubeł zimnej wody na głowę wylać

kilka lat lektury publikacji, prac naukowych i wykładów  z zakresu medycyny, biologii, biofizyki ... powinno zmusić mnie do myślenia i ... wniosków
'trzeba zrezygnować z emocjonalnej retoryki', tu trzeba merytoryki i nie powierzchownej, czy fragmentarycznej,
gdyż łatwo można ulec klimatom świńskich lewoskrętnie zakręconych ogonów /trudno wtedy wyjść z obory/

przepraszam za ot

'szare szeregi' to też jakieś rozwiązanie, ale zabiegi mające na celu przejęcie kontroli nad ''naszymi'' politykami nie mogą być zaniechane, teraz to prosiłoby się nawet powiedzieć każdymi dostępnymi sposobami i środkami

zaloguj się by móc komentować

qwerty @valser 29 kwietnia 2019 15:48
29 kwietnia 2019 17:31

konfrontacja [owa wojenka] wymusza działanie jak Państwo wobec drugiego, wrogiego państwa [tj. 'RP']; na zadawane straty odpowiadamy tym samym, tworzymy własne zasady funkcjonowania w nieprzyjaznym otoczeniu [po prostu trzeba mieć zawsze 'coś' do sprzedania na rynku] i na żadne pierdoły o prawie i sprawiedliwości nie dajemy sie nabrać; coryllus dziwił sie, że serial podaje casus wyroku za zabójstwo bez ciała [nie ma trupa nie ma zbrodni] jednakże w polskim sądzie nie ma takiej bredni pod którą nie podpisze się sędzia, ten casus chcąc nie chcąc oddaje realność przestrzeni stosowanego prawa w RP,- zasada jest prosta: na wyrok odpowiadamy innym wyrokiem, na postanowienie innym postanowieniem, i zasada najwłaściwsza w RP, 'nie ma niewinnych są tylko źle przesluchani', 'przesluchiwać, przesluchiwać i jeszcze raz przesluchiwać';- jak zapytasz o wydajność to odpowiem tak: jeszcze żyjemy, i niejednego 'aparatczyka' wyeliminowaliśmy z gry, mamy też za sobą skutecznie rozbite gangsterskie grupy, etc ;- ale żeby nie było że to fajna zabawa to doprowadzenie do wyeliminowania np. sterowanych grup wyłudzających VAT to kilkanaście lat, koszty idą w miliony złotych, niektórzy z nas idą do pierdla,... konfrontacja z państwem czy też z systemem to nie frywolne zabawy 'a jakoś to będzie'; wciśnij w google 'Medyczne haki WSI' i spróbuj sobie wyobrazić jak byś taką operację zorganizował i przeprowadził i zadaj sobie pytanie: po co?

zaloguj się by móc komentować

qwerty @Matejek 29 kwietnia 2019 17:17
29 kwietnia 2019 17:34

'szare szeregi' to przede wszystkim mały sabotaż i takie działanie jest arcyskuteczne, miraże o innych formach prowadzą zawsze do tragedii; obszary konfrontacji jako skuteczne narzędzia 'lubią' dezinformacje i 'mały sabotaż'

zaloguj się by móc komentować

przemsa @gabriel-maciejewski
29 kwietnia 2019 18:08

> Sławomir Mentzen zdaje sobie sprawę z tego jaka jest

> mechanika wyborów i nie tylko on – co zostało zadeklarowane>

> wprost – chce odebrać głosy PiS. 

Nie mam pojęcia, kim jest ten Metzen, ale to oczywiście o niczym nie świadczy, bo mam dość wąskie horyzonty. Na pewno jednak doceniam, że przynajmniej się nie kryguje, tylko mówi wprost, jaki jest jego cel. Szkoda - zakładam, że tego nie zrobił - że równocześnie nie wspomina, że wzmacnia PO, no bo przecież nie jej zabiera glosy. Nie wspomniał też o tym niezawodny Marek Jurek, którego dane mi było dziś wysłuchać bodajże w Radiu24. Jego nieustajace dążenie do stworzenia wrażenia, że reprezentuje prawdziwą, najbardziej prawicową prawicę narodowo-patriotyczno-katolicką jest godne pochwały. Niestety jednak, w odróżnieniu od pana Metzena, raczej nie mowi wprost, że chce odebrać glosy PiS. A szkoda w sumie. Jest w końcu nie od dziś Korwinem dla bardziej ostentacyjnie wierzących. 

 

 

zaloguj się by móc komentować

Slepowron @gabriel-maciejewski
29 kwietnia 2019 18:16

Kolejna subtelna analiza majaca wskazac ze rzeczywistym motorem roznego rodzaju dzialan pozorujacych jest zmiana stosunkow wlasnosciowych, a w trakcie ktorej wyszydzone de facto sa wszelkie wskazania na przygotowywane na wielka skale zmiany tychze stosunkow wlasnosciowych.   Wyciszanie emocji moze byc takim samym sposobem kreowania polityki jak ich stymulowanie.

 Wisienka na torcie to znow ten Albion,  Ani chybi sa ukryta sprezyna S447.

zaloguj się by móc komentować

valser @bendix 29 kwietnia 2019 17:13
29 kwietnia 2019 18:21

Mysle, ze towarzysze nie dopusciliby do zadnego glosowania, gdyby sie okazalo, ze wynik moze byc na NIE. Wtedy przepchneliby sprawe przez "reprezentanow" w sejmie. Tak samo moga zrobic z "roszczeniami" zydowskimi. Albo w ogole rzad cos tam postanowi i poslow juz nie potrzeba.

Nikt kto ma olej w glowie nie bedzie chcial sie koszernej zlodziejobandyterce oplacac. I to wyszloby w referendum w jasny sposob. No, ale czas pokaze co z tego bedzie.

Nikt sie tez nie pytal nikogo, czy ktos chce amerykanskiego zolnierza na terytorium RP. Tutaj to nawet w sejmie to pod glosowanie nie podeszlo. Wszystko w ciemnym pokoju, nie wiadomo kto z kim. Wazne, ze jest i wszyscy czuja sie bezpiecznie.

Ceny w Szwajcarii sa jak najbardziej OK. Fryzjer jak kasuje za meskie strzyzenie (20min - 40 frankow) to zarabia, a nie klepie biede. W Bytomiu, ta sama usluga kosztuje 15zl czyli lekko ponad 4 franki. Prace jest cenna i wynagradzana. Ludziom chce sie robic. I nie ma takich obciazen w postaci podatkow, ubezpieczen zdrowotnych itp jak w procentowo to wyliczac w Polsce.

Podam taki przyklad - godzina masazu w Polsce kosztuje ok. 100zl - czyli lekko ponad 26 frankow, w Szwajcarii to jest 90- 140 frankow za godzine. Teraz... litr paliwa w Polsce to jest ok. 5zl - 1.32 franka, a tutaj na stacji paliwo masz po 1.70CHF.  Za godzine roboty kupisz w Polsce 20 litrow paliwa, a w Szwajcarii przeszlo 50 litrow. Dlatego jak ludzie malo zarabiaja to jest bieda. Nie chce byc inaczej.

zaloguj się by móc komentować

valser @qwerty 29 kwietnia 2019 17:31
29 kwietnia 2019 18:34

BUAHAHA!! Mnie urzeklo to "znieksztalcenie penisa" jako wrazliwa informacja. To jest szlagier w tym artykule. Handel danymi to jest standardowa procedura. Panstwa nie ma wiec dane wyciekaja. Jak kto jest hipochondryk i musi sobie zdeformowanego penisa prostowac to rzeczywiscie jest problem. Glownie z glowa. No, ale w polityce to nie sa zadne "wrazliwe informacje". Wiekszosc z nich jest po prostu fest rombnieta.

zaloguj się by móc komentować

genezy @valser 29 kwietnia 2019 14:46
29 kwietnia 2019 19:23

Dzisiaj nastąpił atak na Ziębę:

https://wiadomosci.wp.pl/jerzy-z-alarmuje-o-nalocie-na-jego-magazyn-na-miejscu-sa-prokuratura-i-policja-6375555044488834a

Nie uważam Zięby za świra, facet jest kuty na 4, a atak na niego w tym właśnie momencie też nie jest przypadkowy, mniemam. Wielce prawdopodobne, że to zdarzenie jest związane z przekroczeniem tych magicznych 5% przez konfederację, a to dlatego, bo medycyna alternatywna w Polsce stała się niestety silnym nośnikiem politycznym (nie cała na szczęście, ale w dużej mierze tak). Czyli politykom nie zostało jedynie szukanie ochłapów na flankach, jak bredzi Bredzisław Menzen. 5% mniemam jest także odpowiedzialne za bezpardonowy atak Bubla na GB i to jest naprawdę ciekawe, bo wydawało się, że obaj to kreacja prawdziwych patriotów- a jednak nie do końca. W każdym razie atakując Brauna Bubel gra wyraźnie na pis (sic!).

zaloguj się by móc komentować

Maryla-Sztajer @darkside 29 kwietnia 2019 16:59
29 kwietnia 2019 19:30

O!

Mądrze wychowana kobieta, chcąca zająć się domem mężem dzieckiem usłyszała od męża że ma iść do pracy i nie zawracać głowy. 

Tak.

.

 

zaloguj się by móc komentować

valser @gabriel-maciejewski
29 kwietnia 2019 19:35

Wrzucilem ten filmik wyzej. Obejrzyj sobie go i posluchac co on fanzoli. Jakbym go sluchal to musialbym swoje 5 semestrow studium medycznego, anatomie czynnosciowa, kurs pierwszej pomocy wyrzucic do kosza.

https://joemonster.org/filmy/97381/Nobel_gwarantowany_5_minut_i_po_zawale_

On nie tyle jest kuty, co zakuty. To znaczy leb ma zakuty. Jest oczywiscie poobstawiany i moze sie roznym gangsterom oplacac, a taki wjazd mu zrobi tylko kombatancki zyciorys. On powinien splonac na stosie za herezje naukowa. Ja nie wiem co robia ci wszyscy "oswieceniowcy", ktorzy chca robic kase na nowoczesnych technologiach diagnostycznych? To w ich interesie jest, zeby Ziebe spalic, bo on im wykalaczkami biznes rozwala.

zaloguj się by móc komentować

qwerty @valser 29 kwietnia 2019 18:34
29 kwietnia 2019 20:03

owo zniekształcanie to zagranie dziennikarsko-lekarskie aby czytelnik był epatowany tą stroną życia, i po prawdzie to ów 'wyciek danych' stanowił tylko przykrywkę do zupełnie innej konfrontacji, drugiej części TSakiewicz nie chciał już puścić - 'nie nada' jak mawiają sąsiedzi; pamiętasz tego posła co mu rozum odebrało na mównicy? on nie był 'rombnięty' a jeśli już to zupełnie czymś innym; dojście do chorego lub jego rodziny z możliwością leczenia i to skutecznego mając jego dane oraz wiedzę o tym czym jest aplikowany medycznie jest lepsze niż podpis na wekslu in blanco; w tle są operacje dot. wyprowadzania kasy z msw i mon;- i caly szerego 'zabaw operacyjnych' wg zasady 'kto kogo'

zaloguj się by móc komentować

K-Bedryczko @valser 29 kwietnia 2019 18:21
29 kwietnia 2019 20:04

Znajomy kiedyś zmitygował innego znajomego mówiąc :"nie bój się dużych wydatków bój się małych przychodów".

zaloguj się by móc komentować

Matejek @valser 29 kwietnia 2019 19:35
29 kwietnia 2019 20:04

joemonster to wycięty fragment,
tutaj główny z wykałaczką https://www.youtube.com/watch?v=TXAu0HfnP9k
a tu jeszcze jeden https://youtu.be/qH0Y8ui68Qc?t=83

ale dosyć ot, i tym bardziej nie o 'adpersonam'

zaloguj się by móc komentować

qwerty @valser 29 kwietnia 2019 18:34
29 kwietnia 2019 20:08

a werbowałeś kiedyś 'polityka'? pojęcia wrażliwej informacji traktowane jest zawsze indywidualnie, każdy ma swój obszar 'wrażliwości' odgadnionej i tej wymagającej operacyjnego rozpoznania, 'figurantów' się kolekcjonuje na każdy czas, ten bliski i ten daleki, bywa, że przysłowiowy cieć potrafi sparaliżować 'cudzą' operację, bo jest jak kolor ściany - nikt na to nie zwraca uwagi

zaloguj się by móc komentować

K-Bedryczko @gabriel-maciejewski
29 kwietnia 2019 20:14

Mnie zaskoczyła taka lekkomyślność Pana Mentzena. Właśnie myślałem o protektorze i braku szacunku  takim trochę prawniczym ze sterylnego świata. Pięknie to wszystko pokazałeś. Smuci jednak temat tych bezzasadnych roszczeń. Muszę powiedzić, że myśląc o tym trudno mi opanować uczucia.

zaloguj się by móc komentować

pink-panther @gabriel-maciejewski
29 kwietnia 2019 20:23

Pan Sławej ma biura rachunkowe i sklep myśliwski a także kancelarię podatkową i doktorat. Czyli "radzi sobie".  Rozczarowania jeszcze przed nim. Ja na jego miejscu zostałabym przy biurach rachunkowych ale widać, ciągnie go przygoda. Wszystkie młode bystrzaki przechodzą chorobę młodzieńczą korwinizmu. A "zagraniczny sponsor z propozycją nie do odrzucenia" stanął chyba na drodze wszystkich tutejszych ważniejszych polityków:)))

zaloguj się by móc komentować

genezy @Matejek 29 kwietnia 2019 20:04
29 kwietnia 2019 20:27

Ciekawe- medycy i farmaceuci to dopiero zakute pały.

zaloguj się by móc komentować

valser @qwerty 29 kwietnia 2019 20:08
29 kwietnia 2019 20:43

kto by sobie tyle zachodu robil jak mozna wziac dwie dziewczyny, zrobic impreze z alkoholem i nakrecic film, albo przynajmniej zdjecia. Plus jeszcze jest taki, ze jak ma zone i rodzine, ktore wie o jego zdefasonowanym penisie, to masz dodatkowe punkt nacisku. No i jest kwestia kosztow. Za pare stowek masz material wrazliwy i nie usisz jakis kombinacji alpejskich w tym kierunku robic.

zaloguj się by móc komentować

qwerty @valser 29 kwietnia 2019 20:43
29 kwietnia 2019 20:59

świat jest dużoooo bardziej skomplikowany i jak powiedziełem nie o penisy szło i nadal nie o penisy idzie, idź zaczep premiera/prezydenta/... i zaproponuj mu dwie dziewuchy i flaszkę to zobaczysz co będzie, widzisz tak się składa, że akurat miałem okazje w życiu rozmawiać z ministrami/premierem/prezydentem/... to nie te bajki jak myślisz, 

zaloguj się by móc komentować

qwerty @valser 29 kwietnia 2019 20:43
29 kwietnia 2019 21:09

baza/y danych MSWiA to nie jest jeden rekord dot. jednego figuranta to setki/tysiące figurantów z wszelkimi danymi [potrtety psychologiczne na każdą okazje także], ile imprez musisz zrobić aby sobie pofotografować? życia ci nie starczy, i nie tylko życia

zaloguj się by móc komentować

valser @Matejek 29 kwietnia 2019 20:04
29 kwietnia 2019 21:30

Moj kolega jest Alek Bielecki (znamy sie z karate i konczylismy to samo studium w Zabrzu) jest terapeuta, ktory stosuje klawiterapie. Ale ona ma zastosowanie w leczeniu, ale narzadow ruchu, stawow, tkanek miekkich. Kontuzji po prostu. Alek mam swietne wyniki i jest skuteczny w tym co robi, a klawiterapia nie leczy sie przypadlosci ukladu krazenia.

http://alekbiel.eu/wp/?page_id=9

A tutaj cytat z wrzuconego przez ciebie filmu o wykalaczce:

"W osierdziu mamy biologiczny kondensator. To jest takie urzadzenie, ktore magazynuje nerwowe potencjaly autonomicznego ukladu wegetatywnego serca. Potencjaly, czyli elektryczne wartosci przechowywane sa w w pewnych organicznych urzadzeniach".

Jakbym zaprezentowal taka wiedze na egzaminie z anatomii (a mialem bardzo dobry i bylem obryty jak dzika swinia) to:

po pierwsze - spalilbym sie ze wstydu

po drugie - bym po prostu nie zdal.

To jest herezja z zakresu nauki o anatomii czlowieka i elektrostatyki - to taki dzial fizyki.

zaloguj się by móc komentować

bendix @valser 29 kwietnia 2019 18:21
29 kwietnia 2019 21:33

"Wtedy przepchneliby sprawe przez "reprezentanow" w sejmie. "

Czujesz jaka to jest strategiczna różnica?

NIKT nie mógł by powiedzieć że wszyscy Polacy/Naród tak chcieli/chciał.

Dlatego dałeś się wpuścić w kanau.

ps. Niewolnicy nie są w stanie tego pojąć. Ty to kiedyś załapałeś w pisaninie ze mną.

hint: giertych

zaloguj się by móc komentować

genezy @valser 29 kwietnia 2019 21:30
29 kwietnia 2019 21:40

Polski aptekarz w Chinach też miałby duży problem, tylko co z tego?

zaloguj się by móc komentować

Matejek @valser 29 kwietnia 2019 21:30
29 kwietnia 2019 21:40

no właśnie, to jakiś dysonans, gdy sam twórca klawiterapii to mówi /no, może takich słuchaczy miał/ :)

zaloguj się by móc komentować


bendix @valser 29 kwietnia 2019 18:21
29 kwietnia 2019 21:52

Wolny rynek nie cierpi próżni Valserze. Gdyby było tak jak piszesz i rynek Helvetów nie był chroniony to różni cwaniacy już by byli miliarderami.

Nie przekonałeś mnie.

Pisałem Ci o sprowadzeniu pociągu whiski/johny walkera/wódki/piwa skoro to jest tak mało opodatkowane i zostanie milionerem. To wszystko nie jest takie proste, tak jak sądzę.

Czy program artystyczny przy nowo otwartym tunelu u Was też był przedmiotem referendum?

ps. Nie odpowiedziałeś mi na pytanie kto zadaje pytania do tych referendów, kto je dopuszcza i kto je moderuje.

ps.2 Wydaje mi się że ten kraj nie jest taki fantastyczny...

 

zaloguj się by móc komentować

valser @bendix 29 kwietnia 2019 21:52
29 kwietnia 2019 22:30

Z tym wolnym rynkiem to jest tak, ze ktos cie musi na niego wpuscic. To nie jest tak, ze jak masz luzne 30 tysiecy frankow i chcesz kupic beczke whisky na aukcji w destylarni, gdzie litr wylezakowanego kilkanascie lat 51% alkoholu bedzie cie kosztowal 50 frankow i spokojnie go wystawiasz za 150 i to schodzi w szybkim tempie.

To sa imprezy za zaproszeniami, firmy maja swoich dystrybutorow i wbic sie w biznes jest bardzo ciezko. W kazdy biznes jest sie ciezko wbic. Zawsze jest jednak jakis sposob i trzeba wypracowac siec kontaktow i miec informacje, ktorych nie ma w publicznym obiegu. One sa oczywiste dla graczy, ktorzy sa w biznesie i nikt sie nie buntuje, ze tak jest swiat poukladany, bo jest w tym jakis porzadek i swiat ewoluuje, a nie jest wywracany do gory nogami.

Trzeba uwaznie obserwowac to co sie dzieje. Miec staly kontakt z klientami i oko na konkurencje.

O programie artystycznym przy otwarciu tunelu nic nie wiem. Nie ogladalem i nie mam pojecia czy byl w referendum. Raczej nie. To bylo biznesowe przedsiewziecie.

Co do referendum to to sa ogolnie znane informacje.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustr%C3%B3j_polityczny_Szwajcarii#Referendum

Te warunki dotycza referendum krajowego (na poziomie konfederacji), ale sa jeszcze kantonalne i gminne. W gminnych podam ci taki przyklad, bo dwa lata temu byla taka inicjatywa - ludzie mieszkajacy pare ulic ode mnie, zrobili liste do podpisow, gdzie chcieli miec miejska linie autobusowa, ktora obslugiwalaby ich ulice. Zebrali kilkaset podpisow, prawnik im to sformatowal za pare stowek i poszlo jako pytanie (z uzasadnieniem itp). No i przeszlo. Autobus jezdzi tam gdzie chca.

Pare lat temu bylo inne referendum, ktore ograniczalo ruch samochodowy w centrum. Problem byl z dojazdem do posesji, do sklepow z zaopatrzeniem, ale stanelo na tym, ze mieszkancy z centrum o tym decydowali. Ruch ograniczono.

Nigdzie nie jest idealnie. Mandaty za predkosc w Szwajcarii to jest no mercy i taka kasa, ze sie mozna nie pozbierac. W Polsce nie ma takiego stresa. Dlatego lubie jezdzic autem w Polsce. Tutaj to jest kaszana.

Ale tu idziesz do urzedu i masz sprawe od reki, a jak na poczatku sie spoznilem ze zlozeniem jednej deklaracji to pani z urzedu do mnie zadzwonila i zapytala czy nie potrzebuje pomocy w wypelnieniu formularza?

I masa takich drobiazgow, ktore w Polsce sa rozwiniete do rozmiarow Bizancjum, a to jest wszystko na czas i bez biegania.

Np. paszport. Umawiasz sie na godzine dajmy na to 8.30, przychodzisz do biura, pani na miejscu robi ci zdjecie, wypelnia formularz (tu urzednik jest odpowiedzialny za robote i nie obarcza nia klienta), robi ci zdjecie, daje wszystko do podpisu, kasuje pieniadze i informuje, ze do dwoch dni paszport przyjdze poczta. Amen.

zaloguj się by móc komentować

valser @bendix 29 kwietnia 2019 21:33
29 kwietnia 2019 22:40

Naprawde myslisz, ze to jest istotna roznica i ze te wybory byly fair przeprowadzone? Ze nie bylo zadnej ustawki? Ze wszystko to jest puszczone na zywiol i "wola ludu" ma tu decydujace znaczenie? Nie zartuj. Oczywiscie mozna potem napisac, ze "narod zdecydowal". Unia jako projekt polityczny sie skonczy jak kazdy wymyslony twor robiony na sile i wbrew naturalnym i prostym odruchom. Kwestia czasu i sprowokowanych okolicznosci. Poki co nie zanosi sie na zadne wielkie wstrzasy. Lokalnie moga byc jakies korekty i lokalne wojny, ale duze przetasowania to jest ogolny krach.

Jest tyle dowodow i poszlak, ze wyborca jest traktowany instrumentalnie, albo ewidentnie oszukiany i manipulowany, ze ostatecznie nie ma to znaczenia czy glosowal narod czy parlament. To juz sa kwestie semantyczne i symboliczne. Byc moze to byl blad - tak jak mowisz. Dla mnie to dzis nie ma juz zadnego znaczenia. Ja go osobiscie skorygowalem bo mieszkam poza unia i oby to trwalo jak najdluzej.

zaloguj się by móc komentować

valser @Matejek 29 kwietnia 2019 21:50
29 kwietnia 2019 22:48

z tym "biologicznym kondensatorem" przegial. I tyle w tym temacie. 

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @valser 29 kwietnia 2019 22:48
30 kwietnia 2019 06:36

Nie tylko z biologicznym kondensatorem. Problem polega na tym, że w naukach biologicznych poruszamy się praktycznie wyłączenie w obszarach mniej lub bardziej nieznanych, zależnościach od wielu zmiennych i rachunkach prawdopodobieństwa. Żadna z tych dziedzin nie jest naturalną domeną ludzkiego mózgu. Dlatego swobodny w zasadzie dostęp do publikacji naukowych spowodował taki zalew głupoty - człowiek, który nie ma wieloletniego otrzaskania z nauką wraz z odpowiednio rozwiniętym mózgiem (oba kryteria muszą być spełnione naraz) musi nieuchronnie wyciągnąć ze studiowania publikacji naukowych wnioski głupie. 

zaloguj się by móc komentować

bendix @valser 29 kwietnia 2019 22:40
30 kwietnia 2019 07:27

Ja tylko "piłem" do tego że został giertych specjalnie wypuszczony i zmobilizował głupców do głosowania na nie i zapewnił qworum :-(

Wtedy większośc miało LSD i chłopki-czerwonki więc to na nich spadło by odium wejścia do UE. Takie małe coś ale jednak dużo znaczące.

Nikt nie potrafił wtedy tego pojąć. Znajomi mnie poklepywali po ramieniu mrugając do siebie oczkami...

zaloguj się by móc komentować

bendix @valser 29 kwietnia 2019 22:48
30 kwietnia 2019 07:27

A biologicznych tranzystorów nie znalazł?

zaloguj się by móc komentować


Marymont @mniszysko 29 kwietnia 2019 11:40
30 kwietnia 2019 07:45

Oni tak ze szczerości, oni w to wierzą.

zaloguj się by móc komentować

Marymont @valser 29 kwietnia 2019 14:46
30 kwietnia 2019 07:51

nie znam Zięby i nie analizowałem jego sposobu działania. Ale najazdy na własność potwierdza, że obecne państwo jest totalitarne. Co komu przeszkadza Zięba? Jest wiele prostych sposbów ratowania zdrowia, omijających ścieżkę lekarz-chemia, ale system się tego boi.

zaloguj się by móc komentować

valser @Marymont 30 kwietnia 2019 07:51
30 kwietnia 2019 09:01

Zieba i jego kondenatory sa mi calkowicie obojetne. Nie ma zadnych szans i okolicznosci, zebym zostawil u niego choc zlotowke. 

Byc moze za duzo zarabia i konkurencja wystawila na niego zlecenie. Panstwo przyjelo do realizacji. Zobaczymy jakie beda rezultaty. 

zaloguj się by móc komentować

Marymont @gabriel-maciejewski
30 kwietnia 2019 12:23

Pan Zięba nikogo nie zmusza do kupowania jego produktów. Jak "konkurencja" zastawi sidła na Klinikę Języka to rozumiem, że już Panu nie będzie obojętne? Chyba nie chodzi tu o to kto nas obchodzi, ale o to, że Polska jest państwem nie sprzyjającym wolności i fasadowe hasła PiSu już działają a rebours. To już PO było w tym względzie lepsze. W każdym razie mam nadzieję, że szybko PiS padnie. A niechby i Konfedreacja zyskała jak najwięcej głosów.

 

zaloguj się by móc komentować

Matejek @valser 30 kwietnia 2019 09:01
30 kwietnia 2019 12:50

 'Weto Inicjatywa Referendum'  Konfederacji ...
a doszło do kondensatorów biologicznych i homo electronicusa

'' Transmisja synaptyczna jest bez wątpienia jednym z najbardziej fundamentalnych procesów zachodzących w żywym organizmie. Poznanie jej mechanizmów ma wielkie znaczenie nie tylko dla zrozumienia stanu prawidłowego, ale także wielu stanów patologicznych występujących w układzie nerwowym, jak również mięśniowym. ...
W ćwiczeniu badamy też proces „przeładowywania” błony postsynaptycznej (mówiąc bardziej poglądowo,             „przeładowywania kondensatora błonowego”)     przez prąd elektryczny wygenerowany poprzez aktywację połączenia synaptycznego. ...http://www.biofiz.umed.wroc.pl/dydaktyka/instrukcje/C17teoria.pdf

'' W organizmie człowieka funkcjonowanie wielu narządów związane jest z biologicznymi układami elektrycznymi. Przemieszczające się ładunki tworzą w sensie fizycznym prąd elektryczny. Takie narządy jak serce, mózg, układ nerwowy pracują z częstotliwością rozrusznika ...
Obserwując zależności między parametrami aplikacji pola, a tempem procesów komórkowych określono pozytywne lub negatywne okno elektryczne zależne od natężenia prądu, okno częstotliwości i amplitudy, okno zależne od czasu [24, 25]. Zdaniem Binhiego wielkość wywołanych polem magnetycznym efektów biologicznych jest hipotetycznie zależna od prawdopodobieństwa jonowych przejść kwantowych. Populacja ich stanów kwantowych jest stała bez względu na parametry pola magnetycznego. Opis kwantowo - mechaniczny pozwala przewidzieć efektywne parametry słabych pól magnetycznych. Mechanizm opiera się na kwantowej interferencji jonu powiązanego z białkiem ...
 Otwarcie kanałów może nastąpić w odpowiedzi na określony bodziec np. pod wpływem zmiany elektrycznego potencjału błonowego (kanały napięciozależne), ligandów (od związania określonej cząsteczki - liganda z białkiem kanału),     naprężeń mechanicznych błony  (kanały mechanoczułe).     Zmiana położenia bramki i odsłonięcie pora kanału pozwala na szybki przepływ jonów (puls ładunku elektrycznego) ... 
Zjawiska elektrochemiczne w błonie stymulują wywołanie efektu magnetobiologicznego w komórce, gdzie na skutek kaskady sygnałowej ulegają zwielokrotnieniu. W zwiększaniu efektów zapoczątkowanych przez słaby bodziec, ...
Z uwagi na złożoność problemu nie wyjaśniono jak dotąd wszystkich mechanizmów magnetobiologii, a część stwierdzeń opiera się na modelach teoretycznych. Omawiając działanie pola magnetycznego na organizm nie można mówić o składowej magnetycznej w oderwaniu od składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego, ...http://www.wbc.poznan.pl/Content/232770/index.pdf

'' Prawidłowe funkcjonowanie organizmu wymaga sprawnego przekazywania informacji, zarówno między organizmem a otoczeniem, jak i wewnątrz organizmu. Informacje te są w większości przekazywane za pomocą impulsów elektrycznych. Nośnikami ładunków elektrycznych są jony rozmieszczone wzdłuż błon komórkowych. Przepływ jonów powodujący depolaryzację błony można porównać do przepływu prądu elektrycznego w przewodniku. Mają tu zastosowanie wszelkie prawa rządzące przepływem prądu elektrycznego.''http://www.uwm.edu.pl/kfib/dydaktyka/instrukcje%20medycyna/19-07-2011%20ekg.pdf

w razie czego, to wolałbym na wszelki wypadek, prócz czekania na karetkę i resuscytacji mieć pod ręką 'pieprz cayenne' i tą wykałaczkę
https://dobrewiadomosci.net.pl/1380-nieznane-procedury-zwiazane-z-zawalem-serca-jak-pomoc-sobie-lub-komus-innemu-w-takiej-sytuacji/
 

zaloguj się by móc komentować


valser @Matejek 30 kwietnia 2019 12:50
30 kwietnia 2019 14:35

Ja mam zwykle piersioweczke z Single Maltem. Odpadam z tej dyskusji. To mnie przeroslo. Te parametry aplikacji pola, a na koncu wykalaczka jako rozwiazanie problemu.

Zieba robi na mnie wrazenie tego doktora z filmu "Powrot do Przyszlosci". Nic na to nie poradze.

zaloguj się by móc komentować

Matejek @valser 30 kwietnia 2019 14:35
30 kwietnia 2019 14:55

:D  rzeczywiście podobny

kończąc temat - kurczowo uchwyciłeś się pana Z., mnie cały czas chodziło o kwestię wir w konfederacji /którą to i owszem p.Z. popiera i promuje/, no ale zeszło na akupunkturę, klawiterapię, zawały i układy biologiczne :P

zaloguj się by móc komentować

valser @Matejek 30 kwietnia 2019 14:55
30 kwietnia 2019 15:46

jesli biznes pana Z. jest posklejany w jakikolwiek sposob z polityka, to tym gorzej dla sprawy.

zaloguj się by móc komentować

Marymont @Marymont 30 kwietnia 2019 12:23
30 kwietnia 2019 15:56

to do p. Valsera było.

zaloguj się by móc komentować

DrzewoPitagorasa @klon 29 kwietnia 2019 16:53
30 kwietnia 2019 18:49

A gdzie można o tym przeczytać?

zaloguj się by móc komentować

genezy @Matejek 30 kwietnia 2019 14:55
1 maja 2019 18:15

Musiało zejść na klawiterapię, bo jak miał strzelić kopa Ziębie, czy szerzej ruchowi narodowemu? Przecież nie wyciągając ostatnie publikacje Sakiewicza:

https://m.niezalezna.pl/269638-z-czego-zyje-krzysztof-bosak-niejasne-zrodla-dochodow-lidera-konfederacji

Ziębę ścigają za trawę (znaczy: trawę) i inne suplementy diety, a nie za klawiterapię. Rośnie silny ruch medycyny alternatywnej i wyśmiewanie tego nic nie da, dlatego bo ta medycyna ma rewelacyjne wyniki. Nawet jeśli niektórzy jej liderzy bajają o chemitrails (co też można wykorzystać do ich ośmieszenia) jednak pewnych rzeczy ośmieszyć się już nie da, bo pośmiewiskiem staje się, lub stanie się, hejter.

zaloguj się by móc komentować

genezy @genezy 1 maja 2019 18:15
1 maja 2019 19:12

Pis przejedzie się na Ziębie- nie da rady dilować tylko rokefelerowską medycyną, nie w Polsce:

https://wiadomosci.wp.pl/jerzy-zieba-wiedzialem-ze-nie-sprzedaje-lekow-6375954775656577a

zaloguj się by móc komentować

klon @DrzewoPitagorasa 30 kwietnia 2019 18:49
1 maja 2019 19:19


Ups...trudne pytanie. Niewiele linków chomikuję :-).....
Z tamtego czasu ( 2014 ) były to artykuły, sugerujące że Enrico Letta stracił stanowisko na rzecz Matteo Renzi'ego tak jak...Berlusconi :-).
G. Napolitano potwierdzał w wywiadzie "towarzyskie" rozmowy z Merkel na temat zmian!

Poszperałem po sieci. Nie potrafię odnaleść wywiadu z G. Napolitano. Znalazłem takie info:

https://www.rp.pl/artykul/1086227-Merkel-mogla-obalic-Berlusconiego.html

http://www.imolaoggi.it/2015/03/23/zapatero-golpe-del-2011-perche-berlusconi-si-ribello-al-fmi-napolitano-complice/

 

zaloguj się by móc komentować

Matejek @genezy 1 maja 2019 19:12
1 maja 2019 21:04

PIS i nie tylko 
co do aresztowania trawy pszenicznej jako leku - jego biznes na tle całego 'zalanego' rynku suplementów to ... to nie to ... 
dawno przekroczył milion słuchaczy, 'pociągnął' wielu lekarzy vide choćby tlmz, ludzie mniej do aptek chodzą, ujawnił/nagłośnił zagrożenia szczepionek, ..., ..., ..., no i https://youtu.be/hlw1s73UU7U?t=1

zaloguj się by móc komentować

valser @Matejek 1 maja 2019 21:04
1 maja 2019 21:56

wyglada na to, ze big pharma zauwazyla, ze Zieba im sie stawia w poprzek biznesu. Chodzi jednak o szczepionki.

zaloguj się by móc komentować

Matejek @valser 1 maja 2019 21:56
1 maja 2019 22:05

tak, to jest główna przyczyna

zaloguj się by móc komentować

Matejek @Matejek 1 maja 2019 22:05
1 maja 2019 22:12

pokazał zbyt dużej liczbie rodziców /m.in. w 35 filmach/ zagrożania,
i co gorsza, skuteczny i w pełni zgodny z prawem sposób, jak nie dać zaszczepić swojego dziecka, gdy się tego nie chce

zaloguj się by móc komentować

genezy @Matejek 1 maja 2019 22:12
2 maja 2019 16:55

Pisowska przeklęta patologia atakuje Ziębę (nie tylko jego, ale też ludzi z Konfederacji) akurat teraz, przed wyborami. GB przetrzymali nawet 2 tyg. w wariatkowie. No to wreszcie wyszło, że Bubel z Sakiewiczem to wielcy przyjaciele pisowców.

zaloguj się by móc komentować

genezy @genezy 2 maja 2019 16:55
2 maja 2019 17:51

to nie GB (okazało się że to prowokacja Bubla, przyjaciela pisu), a ktoś z komitetu:

https://politykapolska.eu/2019/03/16/przesladowanie-meza-zaufania-z-gdanska-uwiezienie-w-psychuszce/

zaloguj się by móc komentować

Matejek @genezy 2 maja 2019 16:55
2 maja 2019 18:47

przecie wszystko to dla naszego dobra! 
ludzie muszą w końcu zrozumieć, że świat dawnej ... 'samowoli' odszedł bezpowrotnie,
nowy porzadek ... rzeczy, który jest utrwalany na każdej płaszczyźnie, jest nieuchronny, nie ma odwrotu i pisowi też to jest uświadamiane,
dlatego nowa kultura,
edukacja,
historia,
nowa polityka,
nowa moralność i religia,
czemuż by mieli zostawić w 'spokoju' medycynę, zdrowie, żywność

ci dwaj ostatni to ostatnie łajzy so,

co do Zięby i nie tylko 
od dziesięciu lat tworzona jest przez EFSA tzw. ''hurtownia danych'' /10 lat, to chyba najwyższa pora, by wprowadzić odpowiednie zalecenia i przepisy - bo po co włożono tyle czasu i kasy/, jest to baza botanikaliów zawierająca substancje, które obecne w żywności mogą stanowić potencjalne zagrożenie /idąc dalej łatwo stwierdzić, że także zawierające substancje czynne leczniczo, gdyż te w większości, w odpowiedniej ilości też mogą stanowić zagrożenie,
baza zawiera kilka tysięcy pozycji, /wiec nie zdziwmy się, że niedługo nie będziemy mogli inaczej, niż na receptę kupić szczaw, szpinak, żyto czy ziemniaka/
no więc p. prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Anuszewska, co to 'zaaresztowała' p. Ziębie /bo to jej ''ekspertyza'' 'była powodem'/ m.in. trawę pszeniczną /jak tłumaczyła, ponieważ zawiera chlorofil, a chlorofil może leczyć i  p o w i n i e n  być wciągnięty do bazy leków - podobnie jak reszta 'konfiskaty'/, działa najwyraźniej w zgodzie, chyba już z najnowszymi wytycznymi, które zapewne niebawem zostaną nam oficjalnie wprowadzone,
zresztą w ue już zakazano wielu ziół i substancji /np. boraks/ w normalnym obrocie 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2012.2663?fbclid=IwAR0c7TAOn-QobnXWunFOfAcODFsriFhsCBzjudcxbke-TGKdP_H2h2cUhVQ  
https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/kompendium-baza-botanikaliow/?fbclid=IwAR0lnbadZYp0nJ3BTehSGWQQtFJut5PRx2w-vgOJjBus9GFm2d77vNjubig
Lobby farmaceutyczne dąży do zakazu sprzedaży niektórych ziół na terenie UE https://www.youtube.com/watch?v=jEjsyPjhyow&fbclid=IwAR0lPxandEPxxcCIPiFIFtQYYNunxjYhy2LhUT55CJvhqdZCtgtEtg2vW9M
 

zaloguj się by móc komentować

Matejek @Matejek 2 maja 2019 18:47
2 maja 2019 19:30

ale wracając do jednego z powodów - WIR /realności i nierealności/
Zięba i prof. Matyja  https://www.youtube.com/watch?v=ZZe_TPNZjo4 
prof. Matyja: ''Zelenski mówi w wywiadach, że chce wprowadzić demokrację bezpośrednią na wzór szwajcarski ...''

zaloguj się by móc komentować

syringa @przemsa 29 kwietnia 2019 18:08
2 maja 2019 20:27

"wprost – chce odebrać głosy PiS. "

1.BOdaj w 2000roku byly wybory na prezydenta (m.in. Krakowa)

Te wybory sa bezposrednie (co wazne ) bo ostatecznie liczy sie ordynacja.(przynajmniej oficjalnie)

W Krakowie bylo 2 silnych kandydatow prawicy -powszechnie szanowanych i cenionych. Zdobyli 60%glosow (WIEKSZOSC dla prawicy!)

60%-ALE RAZEM ,

Kazdy z nich po ok +-30%

...i komucha Majchrowski zostal Prezydentem bo wzial reszte czyli prawie 40 % (rzadzi do dzis -ostatnio zablokowali tytul HOnorowej Obywatelki Miasta dla Radwanskiej bo jest ...Pisowa)

 

Tyle tu sie juz nadyskutowano o wyborach ale nikt nie wspomnial o ordynacji.

Wybory do UE tez beda bezposrednie i skonczy sie pewnie jak zwykle -czerwoni pojda marszowym krokiem do urny i zaglosuja na "swego", a "prawica " bedzie miala 10 kandydatow i za chwile bedziemy mieli obowiazkowe lekcje masturbacji, zakladania kondomu dla dzieci przedszkolnych i kare smierci za antysemityzm.

A ordynacja jest kluczowa.

kiedys w wyborach parlamentarnych glownym macherem od ordynacji byl Geremek (dziecko z getta uratowane przez rodzine Geremkow)

Jak UD (UW) i kolejne mutacje tego potwora mialy szanse wygrac wybory, to do liczenia glosow i przydzielania mandatow  stosowana byla metoda metoda Sainte-Laguë.

ALe gdy wreszcie Polacy oprzytomnieli -geremek jednym machnieciem swej fajki kazal zastosowac metode d'Hondta. I znow wygrali (przegrywajac w liczbach bezwzglednych).Ot!

zaloguj się by móc komentować

przemsa @syringa 2 maja 2019 20:27
2 maja 2019 20:38

Dlatego realizm polega na tym, że działa się najlepiej jak się da w ramach istniejącego systemu, a nie biadoli, że gdyby system był sprawiedliwszy, to ho, ho, ale byśmy pokazali.
Innymi słowy: gra się tak, jak przeciwnik pozwala.

 

zaloguj się by móc komentować


klon @przemsa 2 maja 2019 20:38
2 maja 2019 22:35

stwierdzenie - "w ramach istniejącego systemu" - jasno określa pole działania
słowa - "jak przeciwnik pozwala".....
a co, jak nie pozwoli? 
szczegół, ale ostatnio na szczegóły zwracam uwagę ;-)

zaloguj się by móc komentować

przemsa @klon 2 maja 2019 22:35
3 maja 2019 06:51

> a co, jak nie pozwoli?

A tym konkretnym przypadku - wyborów - zdaje się jednak pozwalać. 
Zresztą chyba zawsze pozwala. Po prostu systemy tak mają, że w którymś miejscu się nie domykają :)

 

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @przemsa 3 maja 2019 06:51
3 maja 2019 08:45

Czysta matematyka - wszystkiego domknąć się nie da. Chyba, że w KZ Lager...

zaloguj się by móc komentować

przemsa @Grzeralts 3 maja 2019 08:45
3 maja 2019 08:58

Nawet tam się nie da. Entropia układu zamkniętego rośnie. Czy jakoś tak :)

 

zaloguj się by móc komentować

valser @Matejek 1 maja 2019 22:05
3 maja 2019 10:20

tak wyglada poczatek dlugiej wojny na wyniszczenie, ktora Zieba przegra. Tak samo jak przegral Roman Kluska.

zaloguj się by móc komentować

qwerty @Matejek 2 maja 2019 18:47
3 maja 2019 10:45

sposob uzasadniania; 'może leczyć' ['powinien'] jest to objaw stosowania logiki rozmytej i realizacja dyrektyw unijnych co do zasad orzekania/uzasadniania/...; innymi słowy kretyn i cham staje się wyrocznią co do działań administracji, w tle jest zawsze kasa i żądza monopolu, - ofensywa patologii jest b.trudna do powstrzymywania, Zięba będzie miec proces/y sądowe to może poćwiczyć toki rozumowania i zażądać respektowania euklidesowej logiki; to wg doktryny 'poświadczał nieprawdę nie w faktach lecz w sfomułowaniach' - witajcie w raju

zaloguj się by móc komentować

valser @qwerty 3 maja 2019 10:45
3 maja 2019 11:06

nie ma zadnych szans. Wezma go na przeczekanie, wpuszcza go w koszta, wszystko bedzie trwalo lata, wytraci czas i energie na szarpaninie i gdzies w kaciku po cichutku odejdzie.

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować